Výstava | Grafiky s rodokmenem: Poklady starých grafických sbírek

Menší výstavu zaměřenou nejen na sběratelství grafických listů, ale i na uchovávání těchto prací a péči o ně, představuje Schwarzenberský palác od 23/11 2021—13/2 2022.

„Komorní výstava seznamuje návštěvníky se sběratelstvím grafiky v minulých dobách. Počátky grafických sbírek se objevují v období renesance, mezi první sběratele patřili vzdělaní vladaři, šlechtici a učenci. Kolekce bývaly často uchovávány v knihovnách, vlepovány do alb nebo ponechány jako volné listy. V hojném počtu si grafiky kupovali též umělci, v jejich dílnách rytiny sloužily jako předlohy a zdroj inspirace. Expozice ukáže, jakým způsobem milovníci černobílého umění grafické listy získávali a jak o ně pečovali. Vystavena budou vzácná sběratelská alba z raného novověku, 19. i 20. století, která dosud nebyla veřejnosti nikdy představena a obecně se vystavují jen výjimečně. Představeny budou dále grafické listy s původem z prestižních českých i zahraničních sbírek. Svědectví o tom poskytují sběratelské značky na rubu grafických listů ⁠–⁠ na výstavě proto bude neobvykle věnována stejná pozornost předním i zadním stranám exponátů.“

Zdroje: ngprague | Fan klub kresby a grafiky