Panna Marie a dítě s květinou | Z domnělé reprodukce Dürerův originál

Od 20. listopadu do 12. prosince 2021 je v londýnské galerii Agnews vystavena nově objevená kresba předního norimberského grafika a malíře Albrechta Dürera.

Představena bude v rámci malé výstavy s názvem „Dürer a jeho doba“, kde je v současné době mimo jiné vystavena také i jediná dochovaná Dürerem vyrytá měděná deska, spolu s jejím otiskem vyobrazujícím portrét Philippa Melanchtona z roku 1526. Samo dílo však bylo objeveno poměrně kuriózním způsobem. Perokresbu Panna Marie a dítě s květinou na lavičce porostlé trávou před pěti lety zakoupil anonymní kupec za pouhých 30 dolarů při rozprodeji pozůstalosti amerického architekta Jean-Paula Carlhiana. Jeho dcery, které majetek po smrti rodičů zdědily, se domnívaly, že se jedná pouze o reprodukci z 20. století. Kresba se přitom do majetku rodiny Carlhianů dostala z Francie spolu s dalšími čtyřmi díly Albrechta Dürera již v roce 1919.

Albrecht Dürer, Panna Marie a dítě s květinou na lavičce porostlé trávou (1503, soukromá sbírka)

Dodnes by nejspíše byla považována za bezcennou reprodukci a zdobila by třeba jídelnu svého nového majitele, nebýt náhody, díky které se londýnský akcionář Agnews Gallery Clifford Schorer dozvěděl během svého pobytu v Bostonu v roce 2019 o jejím prodeji a sám kupce vyhledal. Poté co si Schorer kresbu prohlédl, věřil, že by se mohlo jednat o originál, a proto nechal objev prozkoumat předními odborníky a specialisty na Dürera. Jedním z nich byl Christof Metzger, který je hlavním kurátorem grafické sbírky Albertiny ve Vídni a v nedávné době (2019/2020) zde pořádal jednu z nejrozsáhlejších výstav norimberského mistra. Další specialistkou, přizvanou k posouzení kresby, byla bývalá kurátorka kreseb a tisků v British Museum Giulia Bartrum. Oba historici umění se shodli na tom, že kresba je pravá a stylovou analýzou došli k závěru, že vznikla kolem roku 1503. Za pravdu jim dala také konzervátorka papíru Jane McAusland, která na listu objevila vodoznak – trojzubec a kruh – shodný s řadou dalších Dürerových děl na papíře. Potvrdila také fakt, že Dürerův charakteristický monogram a kresba byly vytvořeny totožným inkoustem.

Albrecht Dürer, Panna Marie s dítětem v přírodě se zvířaty (1503, Louvre, Paříž)

Albrecht Dürer, Madona se zástupem zvířat (1506, Albertina, Vídeň)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S největší pravděpodobností by se podle odborníků mohlo jednat o jednu ze studií k perokresbě doplněné akvarelem Madona se zástupem zvířat z roku 1506, která je ve vlastnictví vídeňské Albertiny. Další studie k tomuto námětu můžeme najít v Paříži (1503) a Berlíně a jsou dokladem toho, že Dürer pracoval s různými variantami kompozice. Vyobrazení Madony na travnaté lavičce přitom u Dürera není nikterak ojedinělé, najít jej můžeme například na mědirytině Svatá rodina s vážkou z roku 1495. Poměrně zvláštní je ale na nově objevené perokresbě vyobrazení dítěte na Mariině klíně, které je zobrazeno téměř zády k divákovi. Tento motiv totiž Dürer u žádného jiného díla nepoužil.

Albrecht Dürer, Svatá rodina s vážkou (1495, Metropolitan Museum of Art, NY)

Z Londýna kresba poputuje do New Yorku, kde bude 20. – 30. ledna 2022 vystavena v jedné z nejstarších komerčních uměleckých galerií Colnaghi, kde si ji budou moci prohlédnout budoucí zájemci o koupi. Podle odhadů by se prodejní cena mohla vyšplhat až na 50 milionů dolarů.

Zdroje:

Christof Metzger (ed.), Albrecht Dürer, Munich-London-New York 2019, s. 170–173.

Agnews | TheArtNewspaper