Výstava | Rubens. Kraft der Verwandlung

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VÍDEŇ | 17. 10. 2017 21. 1. 2018

Tento měsíc začala v Kunsthistorisches Museum ve Vídni nová výstava tvorby barokního malíře Petra Paula Rubense (1577–1640).

Dohromady sedmdesát pečlivě vybraných děl zapůjčených z nejvýznamnějších světových sbírek (Hermitage Museum v Petrohradu, Museo Nacional del Prado v Madridu, National Gallery of Art ve Washingtonu D.C.) má diváka seznámit s celkovým obrazem mistrovy tvorby. Continue reading

Doporučujeme | Příběhy starožitností aneb víte, co máte?

Antiques Roadshow

Televizní pořad z produkce BBC, odehrávající se na pozadí šlechtických sídel Británie, nám pomáhá nahlédnout do tajů uměleckých předmětů. Přední odborníci na umění cestují po anglických regionech a hodnotí věci přinesené místními lidmi. Ne vždy se však jedná o starožitnosti, mnohdy jsou postaveni před bezcenné věci, které byly zakoupeny v bazarech, nalezeny na půdě či získány dědictvím. Continue reading

Iain Buchanan | Habsburg Tapestries | Turnhout 2015

Umění tkaných tapisérií kvetlo v zemích Beneluxu již od středověkých dob, ale svého uměleckého a ekonomického vrcholu dosáhlo během 16. století za nadvlády Habsburků. Ti byli aktivní jak v získávání tapisérií, tak při zvětšování průmyslu s tapiseriemi a udržování jejich ekonomické důležitosti. Brusel, jenž byl hlavním centrem tapisérií, v této oblasti průmyslu zaměstnával kolem 15 000 pracovníků.

Tapisérie mohly být srolovány a snadno převezeny mezi množstvím rezidencí vladaře, byly proto oblíbeny pro jednodušší transport, než je možný u maleb a také pro menší citlivost k poškození. Císař Karel V. měl sbírku čítající 96 tapisérií, které vždy cestovaly s ním. Tapisérie byly zavěšeny při všech velkých příležitostech jako křtech, korunovacích, svatbách a pohřbech a utvářely veřejný obraz o vladaři, jeho moci, bohatství a vznešenosti. Vlámské tapisérie jsou často srovnávány s italskými freskovými malbami, pro jejich narativní funkci a politický význam.

Publikace Habsburg Tapestries je čtvrtým svazkem série Studies in western tapestries, kterou vydává Brepols.

Zdroj obrázku: Booktopia

Charissa Bremer-David | Woven Gold: Tapestries of Louis XIV

Ludvík XIV. je v této knize představen nejen jako patron a sběratel maleb, ale především tapisérií, které tvoří jednu z nejvýznamnějších částí majetku francouzských královských sbírek. Král žil obklopen uměleckými díly, které se podílely na vytváření nejkrásnějšího paláce v Evropě a byl obdivován již za svého života jako patron (architektury, zahradního designu, maleb, soch, tkaných gobelínů) všech forem umění, které kvetly pod vizí a vedením jeho talentovaného a všestranného dvorního malíře Charlese le Bruna.

Královská kolekce zahrnuje velmi staré, ale i soudobé kusy, které následují modely největších mistrů renesance a barokní doby jako byl Raffel, Guilio Romano či Petr Paul Rubens. V knize je představena sbírka, která patřila francouzskému království v době vlády Ludvíka XIV., se scénami zobrazujícími příběhy z bible, historie a mytologie.

Mimořádné výdaje peněz, času a uměleckého talentu, jež byl vynaložen na tapiserie, měl dát najevo vzdělanost, virtuozitu a estetickou sofistikovanost jejich patrona. Ludvík formoval jednu z největších raně moderních evropských sbírek tapisérií, jež ke konci jeho vlády obsahovala kolem 2650 kusů.

Zdroj obrázku: The Getty Store

Jaromír Neumann | Petr Brandl | Praha 2016

Objemná monografie Petra Brandla (1668–1735) zpracovaná Jaromírem Neumannem, měla v rukopisné verzi přes tři tisíce stran. Tato rozsáhlá práce k publikaci připravená editorkou Andreou Steckerovou si klade za úkol představit v prvním svazku čtenáři historika umění Jaromíra Neumanna (1924–2001) a jeho dvanáct studií o Petru Brandlovi. Druhý svazek pak tvoří katalog děl s bohatou obrazovou přílohou. Continue reading

Jaroslav Prokop | Petr Brandl: Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře | Praha 2016

Kniha se zaměřuje na komplexní zmapování dochovaných archiválií týkajících se vrcholně barokního českého umělce Petra Brandla (1668–1735). Silný vliv na něj měla benátská malba 17. století, ale také tvorba Michaela Václava Halbaxe. Díky těmto podnětům si umělec vytvořil svébytný styl, jehož dynamické kompozice náboženských témat nelze zaměnit.  Brandlovo místo je výjimečné i z hlediska dochovaných pramenů. Přes 400 archivních dokumentů pomůže čtenáři se lépe seznámit s osobností malíře, jeho bohémský životem, manželstvím, ale také s pozadím vzniku mnoha uměleckých děl. Continue reading

Petr Uličný a kol. | Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600–1635. I a II | Praha 2017

Pobělohorská doba, třicetiletá válka, rekatolizace Evropy a především Albrecht z Valdštejna. Dvoudílná kniha vydaná v roce 2017 přináší komplexní pohled na jedno z nejzajímavějších období vůbec, které přineslo rozvoj stavitelství a ovlivnění italskou stavební kulturou. Zabývá se realizovanými, ale i plánovanými stavbami ve frýdlantském vévodství a také často zkoumaným Valdštejnovým pražským palácem.

Zdroje: Databazeknih

Jiří Kroupa a Jan Sedlák | Zelená hora: Žďársko Jana Santiniho | Praha 2015

Publikace Zelená hora s podtitulem Žďársko Jana Santiniho, kterou si můžete v naší seminární knihovně přečíst jak v českém, tak v anglickém vydání, se zabývá známou stavbou Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Kniha z roku 2015 se zaměřuje nejen na život, umělecké začátky a architektonické dílo významného barokního architekta, ale i na symboliku a význam samotné stavby. Tuto významnou kulturní památku nově zpracoval profesor Jan Sedlák společně s profesorem Jiřím Kroupou.

Zdroje:  Kosmas | iDNES

Matthijs Ilsink | Hieronymus Bosch: Painter and Draughtsman: Cataloque Raisonné & Technical Studies | Brussels 2016

Za povšimnutí jistě také stojí dvě knihy zaměřující se na dílo Hieronyma Bosche. Tyto publikace vznikly pro rok 2016 na počest 500. výročí smrti významného malíře v rámci projektu The Bosch Research and Conservation, paralelně byla také uspořádána výstava děl Hieronyma Bosche v Noordbrabants Muzeu.

Jedná se o velkou revizi kompletního umělcova díla nejen pomocí moderní techniky, ale také na základě archivního výzkumu či stylové i ikonografické analýzy.

Pokud hledáte odpovědi na otázky: Kdo je Bosch? Které malby a kresby byly malovány jeho rukou? Jaký vztah existuje mezi jeho dílem? Jak spolehlivé jsou atribuce? Pak jistě sáhněte po této nové monografii a katalogu díla Hieronyma Bosche, které naleznete nyní nově v Gettyho knihovně.

Zdroje: Jeroen Bosch Plaza