Po Rembrandtových stopách | Rembrandtův rok

Nizozemí si tento rok připomíná 350. výročí smrti Rembrandta van Rijn (1606-1669) a skutečně je to v Holandsku znát na každém kroku. Od nejvýznamnějších až po lokální malá muzea  si můžete prohlédnout výstavy věnující pozornost právě tomuto význačnému malíři.

Rijksmuseum, Amsterdam

V předním amsterdamském muzeu, které vlastní největší počet maleb umělce na světě, započala výstava All the Rembrandts (15. 2 – 10. 6), kde je představeno všech 22 maleb, 60 kreseb a více než 300 příkladů Rembrandtových grafických prací ze sbírkového fondu muzea. Výstava si klade za cíl představit Rembrandta nejen jako inovativního umělce, ale i jeho osobností rysy a přiblížit jej divákovi na základě různých aspektů Rembrandtova života. Sbírka grafického umění zahrnujíce všechna tvůrčí období Rembrandtova života, je zastoupena pouze těmi nejvybranějšími tisky.

První část je zaměřena na milníky jeho kariéry umělce v raném mládí, kde návštěvník může shlédnout zejména autoportréty umělce. Druhá část představuje okruh, v němž se Rembrandt pohyboval, nejen umělecké prostředí, ale i jeho rodinu a blízké. A v neposlední řadě je malíř ukázán jako vypravěč, který svými obrazy vypráví biblické příběhy.

K výstavě vyšla i Rembrandtova biografie Rembrandt: Biography of a Rebel.

All the Rembrandts, poster výstavy. Zdroj: rijksmuseum.nl

Pokoutné foto z expozice. Zdroj: Vlastní fotografie

Rembrandthuis, Amsterdam

Rembrandtův vlastní dům byl za jeho života kulturního rozkvětu na velice vyhlášené a luxusní adrese, kde rovněž žil i jeho učitel Pieter Lastman. Dům byl postaven na začátku 17. století. Malíř se zde přestěhoval se svou ženou Saskií v době, kdy byl na vrcholu své slávy. Zde také namaloval obraz Noční hlídka. Pobýval v domě zhruba 20 let, než byl nucen z finančních důvodů odejít.

Stávající muzeum láká diváky rovněž na seznámení se s osobností umělce z různých úhlů pohledu. Rembrandt je zde ukázán jako malíř, učitel a sběratel, který vášnivě kupoval umění a za jeho časů byl dům zaplněn dechberoucími sbírkami maleb, grafik a dalšími uměleckými objekty.

V rámci Rembrandtova roku zde byla otevřena výstava Rembrandt´s Social Network: Family, Friends and Acquaintances (pouze do 15. května). Nyní bude možnost shlédnout výstavu Inspired by Rembrandt: 100 Years of Collecting by The Rembrandt House Museum (7.6 – 1.9)

Inspired by Rembrandt, poster výstavy. Zdroj: rembrandthuis.nl

Mauritshuis, Haag

Královská malířská galerie Mauritshuis (Mořicův dům) se nachází v Haagu v paláci ze 17. století. Dříve se jednalo o sídlo šlechtice Johana Mauritse van Nassau-Siegen. Sídlem královské malířské galerie se budova stala začátkem 19. století, hlavní sbírkový fond tvořily především předměty získané z majetku oranžského prince Viléma V.

Obrazárna Mauritshuis vlastní jednu z nejznámějších a nejdůležitějších sbírek Rembrandtových obrazů na světě. Výstava Rembrandt and the Mauritshuis (31.1 – 15.10) zveřejní všech osmnáct obrazů ze sbírky muzea, které byly připsány Rembrandtovi. Jedná se o obrazy jako Anatomie doktora Tulpa či pozdější umělcův Autoportrét. Rovněž i další malby, které již nadále nejsou atribuovány jako Rembrandtova díla. Muzeum přibližuje divákovi příběhy těchto obrazů. Kdo jednotlivá díla objevil, daroval do muzea, jak byla vnímána v průběhu minulosti atd.

Rembrandt and the Mauritshuis, poster výstavy. Zdroj: mauritshuis.nl

Teylers Museum, Haarlem

Tylers Museum je muzeum umění a přírodovědných věd nedaleko Amsterdamu, v Haarlemu. Bylo založeno na konci 18. století, jako centrum soudobého umění a vědy. /středním bodem je oválná místnost, která byl postavena za domem Pietera Teylerse van der Hulst. Tento význačný bankéř po své smrti zanechal velké mění pro podporu náboženství, umění a vědy, jeho záměrem bylo založit centrum pros studium a vzdělání. 

Výstava Rembrandt´s World (11.5 – 22.10) představuje výběr padesáti děl z nejlepších grafik a kreseb od Rembrandta a jeho žáků ze sbírky muzea (Rembrandt, Jan Lievens, Roelant Rochman, Lambert Doomer, Philips Koninck). Ke shlédnutí jsou pohledy na krajiny a městské scenérie.

Rembrandt´s World, poster výstavy. Zdroj: teylersmuseum.nl

Další fotka od boku. Zdroj: Vlastní fotografie

Museum Catharijneconvent, Utrecht

Jako poslední bych se zmínila o expozici Rembrandt and the Golden Age. Budova muzea je jedním z nejlépe dochovaných pozdně gotických klášterních komplexů v Nizozemsku. Karmelitánský klášter byl vybudován v 15. století a později zde byla zřízena nemocnice.

Ve stále expozici Rembrandt a zlatý věk jsou vystavena díla historické malby ze 17. a 18. století, zejména s biblickými a mytologickými náměty. Středem je obraz od Rembrandta, který je obklopen díly jeho studentů a následovníků.

Rembrandt and the Golden Age. Zdroj: Vlastní fotografie

Zdroje: rijksmuseum.nl | rembrandthuis.nl | mauritshuis.nl | teylersmuseum.nl | catharijneconvent.nl