On-line fórum | Art Detective

Od roku 2014 funguje ve Velké Británii velmi zajímavý projekt Art Detective. Jedná se o online fórum, které napomáhá k identifikaci děl z veřejných sbírek otevřením problému a následnou diskuzí ke konkrétnímu uměleckému dílu. Pomáhá tak vyplnit mezery v informacích o obrazech tím, že spojuje kurátory, odborníky a informovanou veřejnost, která se vyjadřuje k předneseným problémům. Webová stránka, na které je možno se do diskuzí zapojit, obsahuje i zajímavé vybádané objevy.

V rámci projektu se nejčastěji diskutuje o autorství jednotlivých obrazů, identifikaci portrétovaných nebo o určení míst na obrazech. Diskuze se rozdělují geograficky zejména se týkají Londýna, Anglie, Skotska a Severního Irska, ale i chronologicky podle časového období a zejména na umění britské a kontinentální. Nalezneme zde i diskuze týkající se vojenských námětů, námořních výjevů nebo portrétů. Problémy jsou řazeny podle toho, zda se jedná o nalezení autora, potvrzení jeho autorství či identifikaci výjevu. V diskuzích se vyjadřují odborníci na určitá odvětví. Kolektivní vědomosti se tak dělí a pomáhají k určování dosud neznámých děl či jejich výjevů.

Touto cestou se podařilo veřejným uměleckým sbírkám určit už mnoho problematických děl, kterým byl určen buď špatný námět obrazu nebo autor a došlo tak k následným opravám špatných přiřazení.

Například roku 2017 chtělo Warrington Museum & Art Gallery  identifikovat výjev na obraze, který muzeum získalo roku 1950. Otázka zněla,,Pozná někdo hrad na této scéně?“

Následnou online diskuzí mezi znalci byl odhalen hrad Hornby Castle v Lancashire a mohl být tak upraven popis celého díla. Další diskuze by se mohla odvíjet kolem autorství obrazu.

Zdroj