Kroměřížský kabinet kresby: kresby starých mistrů | Martina Miláčková | Olomouc 2016

Publikace  Kroměřížský kabinet kresby: kresby starých mistrů je jednou ze série knih, které zpracovávají sbírky Arcidiecézního muzea v Olomouci. Mimo jiné se chystají i publikace na téma knihovního či hudebního fondu a cílem je kompletně  zpracovat kroměřížské zámecké sbírky do knižní podoby. Kniha editovaná Martinou Miláčkovou pojednává o kolekci kreseb starých mistrů ve sbírkách Arcidiecézního muzea Olomouc deponovaných na zámku v Kroměříži, a jedná se o jeden z nejvýznamnějších dochovaných souborů starých kreseb u nás. Kresby byly vlepovány na listy a ty pak vyvazovány do jednotlivých alb, což je jeden z nejstarších způsobů sběratelství tohoto typu umění.

Kniha je rozčleněna do čtyř částí: historie kreseb starých mistrů ze sbírek Arcidiecézního muzea Olomouc, italské kresba, zaalpská kresba a filigrány. V jednotlivých kapitolách najdeme nejprve umělce a jeho krátký životopis, popis jeho tvorby, poté konkrétní kresbu, její dataci, techniku,materiál, rozměry, inventární číslo, informaceo provinienci, restaurování, ale také i prameny a literaturu. Často je zde také přípravná kresba porovnávána se soudobou fotografií realizovaného díla. Na některých kresbách také nalezneme přípravný rastr pro následné přenesení. Celá kniha je zakončena kapitolou o filigránech (pozn. : obchodní značka na jednotlivých listech papíru videtelná v prostisvětle, a dá se díky ní i určovat datace) na jednotlivých kresbách, které jsou zde překreslené. Ta je dále rozdělena do podkapitol, které se věnují filigránům přímo na papíru kresby, filigránům na papírech, kam byly kresby v minulosti nalepeny a filigránům na papírech, které byly součástí grafických alb.

Foto: http://www.muo.cz