Edgar Peters Bowron | Pompeo Batoni: A Complete Catalogue of His Paintings | New Haven 2016

V roce 2016 vydal Yale University Press dvoudílný katalog k výstavě Muzea krásných umění v Houstonu, která se věnovala tvorbě Pompea Batoniho. Pod výstavním katalogem se coby autor podepsal Edgar Peters Bowron, přední odborník na římské malířství 18. století. Ten je mimo jiné i tvůrcem knihy Pompeo Batoni: Prince of Painters in Eighteenth-Century Rome, jejíž vznik se vázal na stejnojmennou výstavu či práce The Splendor Rome: The 18th Century, která zkoumá Řím osmnáctého století jako evropské kulturní centrum.

Je zřejmé, že při tvorbě nejnovějšího katalogu s názvem Pompeo Batoni: A Complete Catalogue of His Paintings měl Bowron na co navazovat.  Jeho obeznámenost s římským malířstvím 18. století i znalost tamního společenského prostředí z něj činí nejpovolanějšího člověka pro tvorbu doposud nejkomplexnějšího pojednání o Pompeu Batonim. Ten byl jedním z nejoslavovanějších umělců 18. století, který vytvářel neobyčejně módní obrazy především pro aristokracii, která si oblibou na svých Grand Tours pořizovala podobizny vytvořené právě Batonim.

Bowron otevírá knihu stručným úvodem, ve kterém představuje životní osudy Batoniho. Je však zřejmé, že to není jeho primárním cílem. Důležitost publikace leží v samotné katalogové části, která je nejkomplexnějším doposud publikovaným soupisem Batoniho prací. Soupis v sobě zahrnuje na 480 maleb a 250 kreseb. Jednotlivé medailony sestávají z kvalitního obrazového materiálu, provenienční historie, analýzy detailů obrazů či jejich ikonografie a v případě podobizen i drobné přestavení portrétovaných. Je zřejmé, že takto rozsáhlý katalog je produktem několika desetiletí soustředěného sběru archivních pramenů a obrazového materiálu, výsledkem kterého je množství nových zjištění, a to především v oblasti ikonografie.

Zdroje:  Yale