Petra Zelenková | Jan Kupecký a „černé umění“ | Praha 2016

Viděli jste výstavu Jan Kupecký a „černé umění“ ? Že ne? V tom případě je tu pro vás její katalog!

K výstavě k 350. výročí Kupeckého narození, která proběhla na přelomu let 2016 a 2017 ve Schwarzenberském paláci v Praze, vznikl  pod rukami Petry Zelenkové doprovodný česko-anglický katalog, který bychom vám nyní chtěli ve stručnosti představit.

V knize jsou vyobrazeny vybrané grafické listy ze sbírky Národní galerie z 18. století, které  jsou přepisy Kupeckého obrazů a jejichž autory jsou norimberští a augsburští mistři. Převážně byly vytvořeny technikou mezzotinty, která byla ve své době označována za tzv. černé umění a odtud tedy plyne název knihy/výstavy samotné.  Tato technika byla v 18. století nejvyužívanější technikou pro reprodukci obrazů, a hlavně portrétů, díky možnosti delikátního tónování, jelikož nepracuje s liniemi, ale s odstupňovanou škálou šedi.

Kniha samotná je rozčleněna do tří částí: delšího úvodu, Kupeckého životopisu a kapitoly o mezzotintě. Do těchto kapitol jsou vkládány reprodukce grafických listů s jejich popisy a informacemi o autorech, tak jak navazují na jednotlivé informace v textu.

Foto: NG Praha