Jeffrey Ch. Smith | Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618 | Austin 1983

Norimberk byl v 16. století prominentním městem plným umělců. Nejčastěji je spojován s dílem Albrechta Dürera, avšak město hrálo důležitou uměleckou roli od pozdní gotiky až po rané baroko. A přesně tak jej představuje kniha Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618  Jeffreye Ch. Smitha.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první je věnována esejím a druhá konkrétním umělcům a jejich dílům. Nyní si tyto části více přiblížíme.

Celkem sedm esejí se zabývá obecným úvodem k městu Norimberk, jeho umělcům a specifiky renesance v Německu. Vše je doplněno bohatým poznámkovým aparátem a jednotlivé eseje jsou vždy rozděleny dle konkrétních druhů umění jako je malířství, sochařství, architektura, ale i umělecké řemeslo a knihtisk. Zaujala mne například esej třetí, která rozebírá a čtenáři blíže přibližuje náboženskou funkci umění a její proměnu po proběhnutí reformace. Autor se tak snaží upozornit na velké kulturní změny, které plynuly z přijetí Lutherova učení.

V druhé části knihy nalezneme abecední seznam umělců spjatých s Norimberkem. Ke každému z nich jsou přiřazena jeho významná díla, která jsou v publikaci vyobrazena a doplněna informacemi o dataci, materiálu, technice, umístění atd. Najdeme zde velice známé autory, jako již dříve zmiňovaného Albrechta Dürera, ale i autory ryze provinční, kteří však svojí tvorbou ovlivnili nadcházející generace.

Foto: www.ebay.ie