Fotoreport | Moravský aristokrat v labyrintu světa

Nová stálá expozice na zámku v bučovicích | od 30. června 2017

Národní památkový ústav  zpřístupnil na zámku v Bučovicích novou stálou expozici nazvanou Moravský aristokrat v labyrintu světa. Interaktivní výstava na příkladech konkrétních osobností  představuje rozmanité aspekty života moravských šlechticů v období přelomu 16. a 17. století. Jednotlivá zastavení diváka „v labyrintu“ seznámí se vzděláním aristokratů, kariérou zemského úředníka, vojenskými povinnostmi, hospodařením a správou panství, sběratelstvím a mnohým dalším. Kurátorem expozice je Michal Konečný, architektonické řešení navrhl Martin Hrdina.

Úvod expozice

Pohled do kunstkomory I

Pohled do kunstkomory II

Model bučovického zámku

Hierarchie zemských úředníků

Faksimile renesančního štambuchu

Vojenské povinnosti

Replika renesančních šatů

Foto: Zdeňka Míchalová