Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 0 – pilot

Knihovní akvizice vol. 0 – pilot

Knihovna Semináře dějin umění Masarykovy univerzity  se díky kontinuální akviziční činnosti řadí ve svém oboru mezi nejbohatší knihovní fondy ve střední Evropě. Z několika set nejnovějších knižních titulů, které se na Semináři objevily v nedávné době, se nezanedbatelné množství publikací věnuje otázce raněnovověké kultury. Tyto tituly by se tedy měly bezesporu dostat do zorného pole badatelů zkoumajících zmiňovanou epochu. Z tohoto důvodu budou v následujících měsících v několika okruzích představeny alespoň některé z těchto publikací. V tematicky řazeném miniseriálu se jako první dočká pozornosti svět renesance (Vol. 1). V dalších dílech bude pozornost věnována oblasti barokní kultury a architektury (Vol. 2) a posléze malířské a sochařské produkci stejného období (Vol. 3). Čtvrté pokračování tohoto miniseriálu poodhalí svět užitého umění a řemesel (Vol. 4) a putování po knihovních akvizicích zakončí pohled na publikace věnující se procesu vzniku uměleckého díla (Vol. 5).

Radim Weiss