Soutěž | Cena České společnosti pro výzkum 18. století

Byla vyhlášena soutěž o cenu za nejlepší práci věnovanou dlouhému 18. století

Česká společnost pro výzkum 18. století, národní pobočka International Society for the Eighteenth-Century Studies (ISECS), v letošním roce poprvé vyhlašuje nově založenou soutěž o cenu za nejlepší práci věnovanou dějinám osmnáctého století s přesahy od cca 1680 do 1820. Cena má povahu finanční odměny (5000,- Kč), popřípadě též knižního daru. Prvního ročníku se mohou zúčastní práce napsané, popř. vydané v letech 2017-2018. Uzavěrka soutěže je 1. ledna 2019.

Statut soutěže najdete zde, přihláška je k dispozici zde.