Výzkum | Ocenění & nová kniha

Kniha o barokní nástěnné malbě v benediktinských klášterech získala cenu Josefa Hlávky | Vyšla nová kniha o antických mýtech v barokní nástěnné malbě

Objevná dvoudílná publikace Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, jejíž spoluautorkou je Michaela Šeferisová Loudová, získala Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016. Prestižní cenu za odbornou literaturu každoročně uděluje Nadace Českého literárního fondu společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

                        


Nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu Ve společenství bohů a hrdinů. Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690, jejíž autorkou je Radka Nokkala Miltová. Kniha přibližuje různé ideologické roviny mytologické tematiky:

„Příběhy antických mýtů a postavy antických bohů odkazovaly nejen k narativním schématům samotným, ale reprezentovaly přírodní síly a pohyby astrálních těles, připomínaly odvážné skutky velkých mužů a ctnostných žen, a především plnily reprezentační strategie aristokratů 17. století. Objednavatelé skrze mytologické syžety prezentovali velikost svého rodu či vojenské úspěchy s odkazem na legitimitu svého postavení v rámci společenských a mocenských struktur. Ke stejným účelům sloužily také početné svatební alegorie, oslavující nově nabytá území skrze sňatkovou politiku a vyjadřující víru v pokračování rodové kontinuity.“