Podzimní výstavní sezona 2017

Přehled Probíhajících a připravovaných výstav

Očím skryté; Jan III. Sobieski; Marie Terezie; Brueghel; Václav Hollar; Naturmystik  in der Kunst der Spätrenaissance; Raphael; Barocke Elfenbeinkunst; Podoby a příběhy; Ferdinand II. Habsburský; Norbert Grund…

Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14. – 16. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, 24. 02. 2017 – 26. 11. 2017

Jedná se o první výstavu z cyklu „Umění a přírodní vědy“, která návštěvníkům přiblíží výsledky průzkumu vybraných uměleckých děl či umožní nahlédnout do problematiky přípravných kresebných návrhů. Druhou část výstavního cyklu s názvem Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14. – 16. století bude možné navštívit na konci letošního roku.

Jan III. Sobieski. Ein polnischer König in Wien, Vídeň, Belveder, Zimní palác, 7. 6. – 1. 11. 2017

Expozice je věnovaná významné osobnosti středoevropských dějin 17. století, polskému králi Janu III. Sobieskemu (1629–1696). Jako vítěz nad Turky z roku 1683 je neodmyslitelně spjat s Vídní jakožto zachránce a osvoboditel. V průběhu 18. století se zase stal symbolem formování polsko-litevské národní identity. V neposlední řadě však byl i mecenášem umění, přičemž jeho dvorním malířem byl Martino Altomonte (1657–1745). Součástí výstavy jsou obrazy i různé druhy užitého umění či militaria.

Maria Theresia und die Kunst, Vídeň, Dolní Belveder, 30. 6. 2017 – 5. 11. 2017

Výstava je zaměřena na různá umělecká média, která jsou úzce spojena s císařským dvorem Marie Terezie. Součástí instalace je např. portrétní malířská i sochařská tvorba, krajinomalby, zátiší nebo nástěnné malby.

Bruegel. Drawing the world, Vídeň, Albertina, 8. 9. 2017 – 3. 12. 2017

Pieter Bruegel starší patří k významným představitelům nizozemské žánrové kresby, malby a grafiky 16. století. Albertina prezentuje 80 Bruegelových děl včetně dalších 20 kreseb nizozemských umělců z vlastních i mezinárodních sbírek.

Václav Hollar ve službách anglické šlechty, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, 12. 9. 2017 – 31. 12. 2017

Slavný rytec Václav Hollar (1607–1677) spojil svůj život převážně s Anglií. V Anglii působil ve službách hraběte Arundela, pro nějž vytvořil řadu grafických cyklů motýlů, hmyzu či různých druhů oděvů. Proslul také jako vedutista Londýna a vytvořil řadu panoramatických pohledů na anglickou krajinu. V rámci výstavy je možné si prohlédnout i nedávno objevený Hollarův lept, který Národní galerie získala do svých sbírek.

Naturmystik in der Kunst der Spätrenaissance. Jacob Böhme im Kontext, Drážďany, Rezidence, 27. 9. 2017 – 4. 12. 2017

Pro zájemce o pozdně renesanční kulturu, filosofii, mystiku, astronomii a tištěnou produkci je k dispozici jedna z drážďanských expozic. Výstava je zaměřena na ilustrované spisy filosofa a teologa Jacoba Böhmeho (1575–1624) v kontextu dalších vydaných děl a dobové diskuze nejen o Koperníkově heliocentrismu.

Raphael, Vídeň, Albertina, 29. 9. 2017 – 7. 1. 2018

Vídeňská Albertina nedávno zahájila výstavu děl umělce, který je tradičně řazen k velikánům umění renesance. Expozice prezentuje více než 130 kreseb a 17 obrazů mapujících různá Raffaelova tvůrčí období (Perugia, Florencie, Řím). Jedná se o vůbec první rakouskou výstavu věnovanou pouze Raffaelovi. Albertina také pro všechny zájemce chystá speciální program kostýmovaných prohlídek i jiných ukázek renesanční kultury (Albertina – Halloween, 31. 10. 2017).

An-Sichten. Barocke Elfenbeinkunst im Dialog der Künste, Drážďany, Rezidence – Grünes Gewelbe, 12. 10. 2017 – 21. 1. 2018

Expozice prezentuje kabinetní umění ze slonoviny ze 17. a 18. století. Účelem výstavy je představit dialog mezi mistrovskou kabinetní tvorbou a malbami, grafikou či medailemi a porcelánem. Na výstavu An-Sichten naváže počátkem roku její druhá část s názvem Augen-Blicke, která by měla detailně přiblížit okolnosti inspirace pro tvůrce kabinetních děl ze slonoviny.

Podoby a příběhy: Portréty renesanční šlechty, Národní galerie v Praze, konírna Šternberského paláce, 13. 10. 2017 – 4. 3. 2018

Výstava představuje sbírku portrétů členů panovnických a aristokratických rodů z mobiliářů moravských a českých hradů a zámků. Součástí výstavy jsou medailony k jednotlivým portrétovaným renesančním osobnostem, které přibližují např. jejich genealogii, společenské postavení či náboženské vyznání. Vystaveny jsou také renesanční portréty, jež získali příslušníci aristokracie v pozdější době.

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Rozsáhlou expozici věnovanou arcivévodovi tyrolskému a místodržiteli v českých zemích Ferdinandu II. Habsburskému (1529–1595) připravuje Národní galerie ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien a Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Děje se tak při příležitosti 470. výročí od Ferdinandovy návštěvy Prahy, politické intervence a působnosti v českých zemích. Komplexně pojatá výstava představí více než 300 uměleckých děl přes obrazy, užité umění a sbírky kuriozit, až k důležitým rukopisům či renesanční výzbroji. Expozice tak naváže na již ukončenou výstavu na zámku Ambras coby původním tyrolském sídle Ferdinanda II. (viz Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst, 15. 6. 2017 – 8. 10. 2017).

Norbert Grund (1717 –1767). Půvab všedního dne, Národní galerie v Praze, Palác Kinských, 1. 12. 2017 – 18. 03. 2018

Chystaná výstava představí žánrovou malbu Norberta Grunda a seznámí návštěvníka s jeho bohatými inspiračními zdroji. Expozici doplní ukázky užitého umění a grafiky období rokoka.