Blog | Ilustrace lidské dělohy v anatomických atlasech z 18. století

Cyklus příspěvků o vizuální kultuře 18. století dnes pokračuje dalším tématem. PŘÍSPĚVKY PŮVODNĚ VZNIKLY JAKO SKUPINOVÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V RÁMCI JEDNOHO ZE SEMINÁŘŮ O UMĚNÍ RANÉHO NOVOVĚKU. ZDE JE PUBLIKUJEME V UPRAVENÉM A ZKRÁCENÉM ZNĚNÍ.

Anatomické atlasy v 18. století

V 18. století dochází k pokroku ve studiu anatomie v souvislosti s filosofií osvícenství a snahou o exaktní zkoumání lidského těla. Plně se rozvíjí vědecká ilustrace stále však čerpající z klasické renesanční tradice anatomických studií umělců (Leonardo da Vinci) nebo lékařů – chirurgů, anatomů. Continue reading

Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 3 | Umění 17. a 18. století

Fond knihovny Semináře dějin umění v Brně se rozrůstá o další důležité akvizice.   Ve společenství Bohů a hrdinů je název publikace, jejíž autorkou je Radka Nokkala Miltová. Jak je zřejmé z podtitulu Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690, kniha seznamuje s mytologickou tematikou nástěnných maleb a představuje její nejrůznější ideové aspekty spojené například se záměry a strategiemi objednavatelů. Continue reading