Nová kniha | Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století

Veřejná prezentace nové knihy Michaely Šeferisové Loudové

Dne 18. června 2019 proběhla v interiéru knihovny minoritského kláštera v Brně prezentace knihy Ve jménu moudrosti: Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století, jejíž autorkou je Michaela Šeferisová Loudová. Kniha o umělecké výzdobě barokních klášterních knihoven na Moravě představuje vůbec první ucelenou monografii věnující se tomuto tématu. Čtenáři se tak mohou detailně seznámit s unikátními ikonografickými programy umělecké výzdoby a zejména nástěnných maleb v knihovních sálech premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce, benediktinského kláštera v Rajhradu u Brna, františkánského kláštera v Uherském Hradišti, minoritského kláštera a kapucínského kláštera v Brně, premonstrátské kanonie v Nové Říši a premonstrátské kanonie v Louce u Znojma. Úvodní slovo pronesl recenzent knihy Martin Mádl a poté autorka knihy Michaela Šeferisová Loudová všechny přítomné provedla oběma sály jinak běžně nepřístupné brněnské minoritské knihovny. Jednalo se tedy o jedinečnou příležitost tuto knihovnu navštívit a současně vyslechnout výklad jejích nástěnných maleb i sochařské výzdoby, a to od samotné autorky knihy. Přátelská a uvolněná atmosféra umocněná přítomností řady dětí následně pokračovala v bývalé kapitulní síni kláštera, kde bylo připraveno drobné občerstvení.

Anglické resumé knihy ke stažení zde: