Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 3 | Umění 17. a 18. století

Fond knihovny Semináře dějin umění v Brně se rozrůstá o další důležité akvizice.   Ve společenství Bohů a hrdinů je název publikace, jejíž autorkou je Radka Nokkala Miltová. Jak je zřejmé z podtitulu Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690, kniha seznamuje s mytologickou tematikou nástěnných maleb a představuje její nejrůznější ideové aspekty spojené například se záměry a strategiemi objednavatelů.

Andrea Steckerová editovala dva svazky věnované Petru Brandlovi Petr Brandl I. II., čímž dokončila rozpracované dílo znalce barokní malby Jaromíra Neumanna (1924–2001). První svazek obsahuje stať o autorovi Jaromíru Neumannovi a dále dvanáct samostatných studií o životě a tvorbě Petra Brandla. Ve druhém svazku následuje rozsáhlý katalog Brandlových děl. Jaroslav Prokop je autorem knihy Petr Brandl: život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře. Jedná se o ucelenou edici dohromady 427 archivních dokladů a materiálů informující o životě a okolnostech tvorby velkého barokního umělce.

Martin Zlatohlávek je editorem sbírkového katalogu kroměřížského kabinetu kresby a grafiky: Kroměřížský kabinet kresby: Kresby starých mistrů. Svým obsahem, tvořeným kresbami ze zásadních italských center 16. a 17. století jako jsou Benátky, Bologna, Siena, Milán nebo Řím, se Kabinet kroměřížské kresby vyrovná proslulým obrazovým sbírkám.

Ve dnech 6. 12. 2016 – 12. 3. 2017 bylo možné ve Schwarzenberském paláci v Praze shlédnout výstavu při příležitosti 350. výročí narození Jana Kupeckého (Jan Kupecký a „černé umění“). Petra Zelenková ve stejnojmenném doprovodném katalogu Jan Kupecký a „černé umění“ uvádí Kupeckého věhlasné grafické dílo převážně v technice mezzotinty.

Další akvizice tvoří monografie nebo katalogy děl umělců 17. a 18. století. První z nich nese název Van Dyck: the anatomy of portraiture od autorů Stijna Alsteense a Adama Eakera. Následuje publikace Élisabeth Vigée-Lebrun, 1755–1842 autorů Josepha Bailliio, Katharine Baetjer a Paula Langa věnovaná významné portrétistce 18. a 19. století. V Gettyho knihovně lze nově studovat i následující katalogy uměleckých děl: Pompeo Battoni: a complete catalogue of his paintings. Volume I. and II. (Edgar Peters Bowron), Splendour, myth and vision: nudes from the Prado (Thomas J. Loughman).