Kam na výstavu v zahraničí | Podzim 2018

Tipy na výstavy v zahraničí

Bruegel, KHM, Vídeň, 02. 10. 2018 – 13. 1. 2019

Před dvěma týdny byla v Kunsthistorisches Museum Wien zahájena výstava Bruegel, jež je pořádána ke 450 letům, které uplynuly od malířovy smrti. Představuje okolo 40 maleb, 60 kreseb a 80 tisků připsaných Pieterovi Bruegelovi st. Unikátní je tato výstava tím, že se jedná o celosvětově první monografickou výstavu Bruegela st. A  je to také poprvé, co se takové množství jeho prací setká na jednom místě, jelikož značná část děl, která jsou zde ke shlédnutí, nikdy neopustila své sbírky. A další zajímavostí ve vztahu k našim národním sbírkám je, že obraz Senoseč ( z cyklu čtyři roční období) byl zapůjčen ze sbírek rodiny Lobkowiczů v Lobkowiczkém paláci v Praze.

Na výstavu zve také její kurátorka Sabine Pénot:

A kdybyste chtěli vidět Bruegelova díla opravdu do detailu, můžete se podívat na nový web, o kterém jsme psali zde.

IM BLICK – Der Kremser Schmidt,  zum 300. Geburtstag, Horní Belveder, Vídeň, 26. 10. 2018 – 3. 2. 2019

Další výstava k výročí, tentokráte 300 let, je věnována dílu Martina Johanna Schmidta, více známého jako Kremser Schmidt. Tento barokní malíř je spolu s Paulem Trogerem a Franzem A. Maulbertschem vnímán jako jeden z nejdůležitějších barokních malířů ve střední Evropě. Výstava je uspořádána z děl umístěných ve sbírkách Belvederu a snaží se ukázat přehled jeho díla a vliv jeho maleb na autory 19. století.

Výstava se zaměřuje na chronologické a geografické představení fenoménu chiaroscura a kolorovaných dřevorytů prostřednictvím nejvýznamnějších prací mistrů renesance, manýrismu i baroka jako jsou Peter Paul Rubens, Parmigianino, Domenico Beccafumi a Hans Baldung Grien. Na výstavu byla zapůjčena díla jak ze sbírek francouzských (Bibliothèque Nationale de France, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, …), tak i zahraničních institucí (British museum,  Rijksmuseum, …).

Výsledek obrázku pro chiaroscuro louvre

Výstava Drama and Tenderness – Flemish, Spanish and Italian Art of the Baroque představuje vzácný soubor barokních mistrovských děl a spojuje flámské umělce jako jsou Rubens, Van Dyck a Jordaens se španělskými a italskými mistry zastoupenými např. Murillem, Riberou nebo Zurbaránem. Vystavena jsou díla z  Královského muzea výtvarných umění v Antverpách, která byla zapůjčena z důvodu jeho rekonstrukce, ale i ze dvou prestižních evropských soukromých sbírek a v neposlední řadé také díla v majetku MNHA.

A na konec tip na výstavu z období 19. století. V Tate Britain se poprvé od roku 1933 uskuteční samostatná výstava malíře Edwarda Burne-Jonese, který je jedním z hlavních představitelů tzv. prerafaelitů.  Výstava zahrnuje 150 objektů, mezi kterými naleznete jeho nejoblíbenější díla, velkoformátové malby, ale i tapiserie a kresby.