Darovaná pozůstalost Rudolfa Bazila

Významné rozšíření fondu knihovny SDU

V prosinci roku 2016 získala Knihovna Semináře dějin umění FF MU velice cenný knižní dar z Vídně. Na základě domluvy prof. Jiřího Kroupy s prof. Arturem Rosenauerem z vídeňské univerzity do Brna doputovala knihovna Dr. Rudolfa Bazila, jenž v daném roce ve vysokém věku opustil náš svět. R. Bazil byl významný vídeňský právník, který se kromě své profese aktivně zapojil i do organizace kulturního života Vídně. Po řadu let působil ve vedení Der Verein der Muzeumsfreude in Wien, jež se posléze přetavil v Der Verein der Freude des Kunsthistorischen Museums. Vedle toho úzce spolupracoval i s Mäzene der Gesellschaft der Freunde der Wiener Secession. Po dlouhá léta byl v čilém kontaktu jak s vídeňskými historiky umění, tak s řadou rakouských umělců.

 

Dar představuje téměř dva a půl tisíce uměleckohistorických publikací. Od šedesátých let až do své smrti Rudolf Bazil nakupoval nejen vše, co vyšlo v rakouských vydavatelstvích, ale knihy získával i na výstavách, jež navštěvoval takřka po celé Evropě. Jedná se tedy zejména o výstavní katalogy převážně rakouských a německých muzeí a galerií, ale také kulturních institucí v Anglii, Francii nebo Spojených státech amerických. Cenné jsou i biografie umělců a tematické monografie zaměřené na umění celého světa, počínaje starým Sumerem a Čínou. Zvláště rozsáhlé jsou publikace umění Egypta, starého afrického umění nebo antického středomoří, dále umění středověku, renesance a baroka, jak v evropském kontextu, tak jednotlivých zemí. Najdeme zde ale i uměleckou literaturu věnující se dlouhému 19. století, umění v období meziválečném, i současným výtvarníkům. Některá významná jména jsou zastoupena dokonce řadou patnácti až dvaceti titulů (Michelangelo, Rubens, Rembrandt, Degas, Picasso atd.). Nedílnou součástí jsou i velké přehledy světového umění, umělecké topografie, anebo i knihy či katalogy zaměřené tematicky a žánrově.

 

Knihy z pozůstalosti Dr. Rudolfa Bazila jsou v současné době již zpracované a zapsané v katalogu Aleph, jsou tedy dostupné v obou studovnách Semináře dějin umění a je možné je vyhledat prostřednictvím elektronického katalogu https://aleph.muni.cz/F. Dar z vídeňské knihovny R. Bazila lze lehce identifikovat dle razítka otištěného na patitulu každé knihy, jež prošla jeho rukama.