Fotoreport | Znojmo – Retz

EXKURZE v RÁMCI PROJEKTU Interreg DO ZNOJMA, RETZU A OKOLÍ | 12. – 16. 11. 2018

V rámci spolupráce na projektu Interreg sociálních geografů MU, postgraduálních studentů Donau Universität Krems a nás, přidružených kunsthistoriček MU, byla zorganizována exkurze do partnerských měst Znojma a Retzu. Důraz byl opět kladen na společné česko-rakouské pohraničí,  společné kulturní i přírodní dědictví a možnosti rozvoje, které tato oblast nabízí. V průběhu pobytu jsme navštívily města Znojmo, Geras, Retz a také NP Podyjí/Thayatal.

Dvůr bývalé školy přiléhající ke klášteru

Naší první zastávkou byl Loucký klášter, který je běžně veřejnosti nepřístupný. Dostaly jsme příležitost nahlédnout do baziliky Panny Marie a sv. Václava, která přiléhá ke klášteru a  nachází se pod ní i dvoulodní románská krypta. Dále jsme navštívily budovu bývalé školy, která nyní bude procházet rozsáhlou rekonstrukcí. Provedl nás v ní vedoucí celého projektu Ing. arch. Vratislav Zíka (https://www.col-conference.eu/). A závěrem jsme si prohlédly sklepení kláštera, které je nyní sídlem vinařské společnosti Znovín.

Česko-rakouská hranice s pohledem na Hardegg

Další den jsme vyrazily do NP Thayatal, který leží na česko-rakouské hranici a u nás nese název Podyjí.  Kousek od něj se nachází hraniční město Hardegg, kterému dominuje stejnojmenný středověký hrad, jenž je častým cílem turistů z obou zemí.

 

Klášter Geras

Mramorový sál – výmalba Paul Troger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zastávkou byl nejseverněji položený rakouský klášter Geras. Tento premonstrátský klášter je stále používaný a na jeho výzdobě se podíleli významní umělci jako P. Troger, F. A. Maulbertsch a F. Zoller. Zajímavostí klášterního kostela je i tzv. Byzantská kaple, která zde byla vybudována pro komunitu pravoslavných věřících. Zpestřením celé prohlídky byla hra na varhany od místního premonstráta a také zpěv liturgických písní v interiéru kostela.

Hlavní loď klášterního kostela

Byzantská kaple v klášterním kostele

 

 

 

 

 

 

 

 

Radnice v Retzu

Jedním z hlavních cílů exkurze bylo renesanční město Retz. Jeho centrem je velké trhové náměstí, na němž najdeme několik domů s renesančními sgrafity a kterému v horní části vévodí radnice. Tvarem se může zdát poněkud zvláštní. To proto, že je postavena na původních základech gotické kaple (okolo r. 1280), která byla v 16. století přestavěna na kostel a ve století 18. právě na radnici. V její spodní části se ovšem zachovala sakrální síň, známá jako radniční kaple. Ve městě se také nachází několik kostelů, přičemž ve farním kostele nalezneme díla od Paula Trogera (Nanebevzetí Panny Marie) nebo Leopolda Kupelwiesera (hl. oltářní obraz – Kamenování sv. Štěpána).

 

Radniční věž ve Znojmě

No a naše exkurze skončila tam, kde začala, tedy ve Znojmě. Při vyhlídce z radniční věže jsme měly možnost spatřit nejen OD Dyje, ale i Hradiště sv. Hypolita a celé okolí města. Znojmo je z pohledu kunsthistorického, turistického, ale třeba i jen odpočinkového velice zajímavé město, a přestože to byla již naše třetí exkurze v něm, rozhodně máme ještě co objevovat.