Kam na výstavu v ČR | Podzim 2019

Tipy na výstavy u NÁS

Václav Hollar a umění kresby | NG Praha – Palác Kinských, 22. 11. 2019 – 23. 2. 2020

V roce 2017 NG Praha vydala monografii věnující se kresbám Václava Hollara (Praha 1607 – Londýn 1677), který je znám především pro jeho grafické práce. Výstava v Paláci Kinských bude vůbec poprvé zaměřena výhradně na jeho kresby, přičemž si klade za cíl ukázat jejich jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století. Hollarovy kresby budete moci vidět v kontextu děl jeho předchůdců, současníků i následovníků.

Václav Hollar, Pohled na Prahu ze svahu Petřína, 1636

Český a římský král Václav IV.: Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400 | Císařská konírna – II. nádvoří Pražského hradu, 16. 8. – 3. 11. 2019

U příležitosti 600. výročí úmrtí Václava IV. (1361–1419) uspořádala Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu výstavu věnovanou osobě tohoto panovníka a umění spjatému s jeho dvorem. Krásný sloh, tedy internacionální proud gotického umění, je tady zastoupen v užitém umění, sochařství, deskovém malířství, ale i v iluminovaných rukopisech, jež Václav velmi obdivoval. Vidět zde můžete mimo jiné Sedleckou a Velkobítešskou monstranci nebo srovnání veraikonů ze Svatovítského pokladu a Národního muzea ve Varšavě.

Svatovítský veraikon, kol. 1400

Brno předměstí Vídně | MG v Brně – Místodržitelský palác, 15. 11. 2019 – 23. 2. 2023

Moravská galerie chystá novou expozici, která prostřednictvím čtyř okruhů (biedermeier, historismus, folklorismus, secese) přiblíží lokální umění v kontextu vídeňské tvorby. Pro lepší vykreslení atmosféry 19. století budou obrazy a sochy vystaveny společně s nábytkem, nádobím, či oděvy. Navíc budou k vidění opět i díla z období gotiky a baroka nebo také grafický kabinet, v němž se můžete těšit na práce Egona Schieleho.

Egon Schiele, Ležící ženský akt, 1917

Za chrám, město a vlast II. | Arcidiecézní muzeum Olomouc, 17. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Velký výstavní projekt představující olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jakožto významného stavebníka a mecenáše umění uprostřed barokní Evropy je v Olomouci k vidění až do ledna 2020, a to v rozšířené podobě. Do Arcidiecézního muzea se totiž přesunula část výstavy z kroměřížského zámku, která byla uzavřena koncem září. Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na stávající malby a exponáty, ale také na architektonické plány biskupových předních architektů Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencally. Ty spolu s dalšími knihami zachycujícími dobové vzezření staveb dokumentují biskupovu stavební činnost.

Knihy z knihovny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Art & Print – Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc | Muzeum moderního umění v Olomouci – Trojlodí, Kabinet, Salon, 21. 11. 2019 – 1. 3. 2020

Od listopadu bude olomoucké Muzeum moderního umění prezentovat své sbírky volné grafiky v celém svém časovém rozsahu, tedy kolekci staré grafiky, moderní i současné. Výstava představí historický i technologický vývoj tohoto média a ukáže grafiku jako nástroj šíření idejí, obrazů či myšlenek, ale i jeho uměleckou, výsostně autorskou polohu. Námětově se prezentované kolekce nijak neomezují, zahrnují sakrální i profánní témata, mytologie, alegorie, architekturu, krajinu, portrét i žánrové či satirické tisky.

Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960 | Západočeská galerie v Plzni – výstavní síň Masné krámy, 25. 10. 2019 – 23. 2. 2020

Marcela Rusinko a Vít Vlnas jsou autory výstavy věnující se českému sběratelství a osob s ním spojeným. Připomínají barokní šlechtické sběratele, často ve vztahu k západním Čechám, ale i milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století či sběratele moderního umění. Vznáší často opomíjené otázky týkající se provenience uměleckých děl (například jak fragmenty soukromých kolekcí vypovídají o době jejich vzniku…) a snaží se tak iniciovat zájem českých uměleckých institucí o osudy cenností skrytých v jejich sbírkách. Doprovodný program zahrnuje mimo jiné i přednášku prof. Lubomíra Slavíčka.

Antonín Mánes, Krajina (Bouře u cibulky), 1840

Cranach a severozápadní Čechy | Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 6. 12. 2019 – 8. 3. 2020

V dílně Lucase Cranacha st. se vyučila řada tovaryšů, z nichž někteří buď přímo působili v severních Čechách, nebo se jejich díla dochovala na našem území. Od prosince bude v Litoměřicích ke zhlédnutí dílo samotného Lucase Cranacha st., zastoupené například Sv. Antonínem poustevníkem, kterého pořídil litoměřický probošt Zbyněk Berka z Dubé koncem 16. století, reformačními náměty Zákon a milost či méně známými deskovými malbami. Doplní jej tvorba jeho žáků, z nichž vyniká především Mistr IW.

Lukas Cranach st., Sv. Antonín poustevník, kol. 1520