Blog | Světové instituce představují kresby starých mistrů online

Mezi současné trendy snažící se srozumitelným způsobem zpřístupnit odbornou práci historiků umění a rovněž samotné sbírkové fondy jednotlivých institucí patří nepochybně různé formy prezentací v rámci digitálního prostoru. To platí dvojnásob pro umělecká díla, která s ohledem na svůj charakter (materiál) stála mnohdy stranou. Například práce na papíře, které nemohou být permanentně vystaveny a i v rámci krátkodobých výstav musí být obměňovány, nabízí ideální “materiál” pro větší popularizaci mezi veřejností. Jako dobrý příklad zvládnutí tohoto trendu se může jevit Department of Prints and Drawing British Musea v Londýně nebo Rijksprentenkabinet amsterdamského Rijksmusea. Za pozornost tak bezpochyby například stojí aktivita kurátorky první ze zmíněných institucí Olenky Horbatsch prezentující svou práci na blogu Britského muzea formou krátkých videí nebo podcastů –  aktuálně v souvislosti s grafickou tvorbou Rembrandta van Rijn.

Ještě širší publikum může oslovit nová řada krátkých videí, která připravuje vedoucí Rijksprentenkabinetu Jane Turner představující vždy zajímavá zjištění a detaily vztahující se k jednotlivým pracím na papíře z jejich sbírek. Zatím dostupné tři díly lze nalézt zde: