Foto měsíce | Betlémská kaple na Karlově

Můj studijní život se za poslední rok točí víceméně okolo kaplí Svatých schodů, což je téma mé (snad už brzo dopsané) diplomové práce.  O tom už jsem tu ale psala v souvislosti s mou cestou do Králík. Na cestách za vlastními fotografiemi a poznáním všech míst jsem však narazila na krásnou Betlémskou kapli na Karlově, o kterou bych se s vámi moc ráda podělila.

Tohle je moje nejoblíbenější fotografie z ní:

 

Kvalita fotky nijaká žádná, protože kaple se nachází pod úrovní kostela a jediné osvětlení zde jsou žluté žárovky. Ale stejně to byl úžasný zážitek. Domluvila jsem si prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, abych si mohla prohlédnout a nafotit jejich Svaté schody, které jsou mimochodem prvními dokončenými u nás (1711). Přišel mi otevřít jáhen dr. Jiří I. Laňka a jaké bylo mé pozdější překvapení, když jsem zjistila, že to je zároveň major, šéfinstruktor URNA a generální prefekt Křesťanské policejní asociace (zde skvělý rozhovor s ním). Schody jsem si nafotila, ale pořád mě lákal nenápadný vstup vedle nich zakrytý závěsem.

Kaple byla vystavěna spolu se Svatými schody v letech 1708 až 1711 a interiér pochází ze 30. let 18. století, kdy probíhaly další barokní úpravy celého kostela. Snaží se zobrazit prostor Betlémské chýše především iluzivními freskami, které vytvářejí průhledy do krajiny i na nebe. Nalezneme zde i oltář, na kterém býval obraz od Jana Jiřího Heinsche z roku 1697 (dnes je zde umístěna kopie a originál je v kostele u sv. Apolináře). V kapli se nacházelo také sousoší. Panny Marie, sv. Josefa a Ježíška v jesličkách od Jana Jiřího Šlanzovského (1682-1752), ačkoli socha Ježíška je nejspíš pozdější, až z roku 1861.  Sochy byly  ale později přeneseny,  jelikož zdejší vlhké prostředí jim nevyhovovalo. Dnes jsou již restaurované sochy sv. Josefa a Panny Marie umístěné pod varhanní kruchtou.

Bylo mi umožněno do kaple nahlédnout  a opravdu mi to vyrazilo dech. Celá je pokryta nástěnnými malbami, z nichž nejpůsobivější jsou asi průhledy do krajiny skrz pomyslné sutiny a pohledy na nebe, kdy na vás už skoro padají malované kvádry zdiva. A právě na klenbách v průhledech na oblohu jsou malována různá zvířata. Najdete tu drobné ptactvo, papoušky i onu veverku z úvodní fotky. Nachází se zde i výjevy ze Starého zákona doplněné nápisovými kartušemi a štukový baldachýn nad oltářem s kopií obrazu Narození Páně. Místo, kde byly původně sochy Panny Marie a sv. Josefa s Ježíškem v jesličkách, poznáme bezpečně i podle dekorací na zdi. Nachází se zde plastický oslík a vůl.

Kaple je jednou z mnoha multiplikací míst spojených s životem a smrtí Krista či Panny Marie, které se v 18. století ve střední Evropě těšily velké popularitě. Ať už šlo o Boží hroby, Lorety, Svaté schody nebo třeba právě Betlémské kaple. Na našem území takových míst najdeme velké množství, ale na Karlově se setkáváme s jedněmi z nejpropracovanějších co do formy, tak i obsahu.

Foto: Tereza Říhová (s laskavým svolením jáhena dr. Jiřího Ignáce Laňky)