Výstava o Marii Antoinettě

Plánujete návštěvu vánoční Paříže či Silvestr u paty la Tour Eiffel a zvažujete, kterou výstavu navštívit? Zajímáte se snad o umění ve Francii v 18. století? Či dokonce patříte mezi novodobé obdivovatele Marie Antoinetty?

Ještě do 26. prosince 2020 máte možnost zhlédnout výstavu Marie-Antoinette, métamorphoses d´une image (Marie Antoinetta, proměny obrazu) v pařížské Conciergerie.

Kontroverzní francouzská a navarrská královna „cizinka“ Marie Antoinetta byla nejen ve své době velmi sledovanou postavou. Bohaté toalety, ohromující účesy a pompézní oslavy budily na jedné straně obdivný úžas, čímž posilovaly kulturní vliv Francie, na straně druhé vzbuzovaly obavy o vliv na morálku či velice oprávněné obavy o státní kasu.

Élisabet Vigée-Lebrun, Marie-Antoinetta v košili, 1783

Výstava představuje téměř dvě stovky uměleckých děl, artefaktů, archivních dokumentů, módních doplňků, atp., které s osobou Marie Antoinetty souvisejí v pěti tematických okruzích: Marie Antoinetta v Conciergie, Historky, Obraz královny, Fetiše královny a Návraty královny. Zatímco první okruh připomíná posledních deset měsíců královny v žaláři v Conciergie a rozhodnutí revolučního tribunálu o její popravě, jenž se odehrálo jen několik metrů od její cely, druhý soubor se věnuje dvaceti důležitým událostem královnina života, ať už veřejným či soukromým. Pro historiky umění stěžejní okruh představuje početná skupina děl, které královnu či její život zachycují, dále rozdělená do čtyř souborů: Portréty vytvořené Elisabethou Louisou Vigée Le Brun, Politická památka královny mučednice, Marie-Antoinetta v historické imaginaci a Marie-Antoinetta na obrazovce. Čtvrtý okruh seskupuje předměty či části těla královny, které se staly jakýmisi předměty fetiše, zatímco poslední soubor upozorňuje na díla zvláště z oblasti literatury a filmu, které se k postavě a k životu královny vracejí.

Élisabet Vigée-Lebrun, Marie-Antoinetta, 1783

Nezbývá tedy než se podívat na podrobné informace k Vaší návštěvě výstavy v srdci Paříže na Île de la Cité. A pokud vám ještě nebylo 26 let, nezapomeňte využít svůj ISIC – výstava, stejně jako mnohé další pamětihodnosti a výstavy ve Francii, jsou pro vás zdarma!