Zajímavost | Poklady z aukčních síní

Jednou za čas se na uměleckém trhu objeví předmět, který svoji hodnotou, ať už historickou nebo uměleckou, ohromí celý svět.

Na podzim roku 2019 se na uměleckém trhu objevilo několik děl, která se před zraky veřejnosti dlouho schovávala v soukromých sbírkách. Ráda bych zde představila tři předměty, které se objevily mezi zářím a listopadem minulého roku a které překvapily nejen svojí existencí, ale především svojí krásou a kvalitou.

Artemisia Gentileschi, Lucretia, ca. 1630.

Prvním dílem, které uměleckému trhu vyrazilo dech, je obraz Artemisie Gentileschi, který se v aukční síni objevil po 40 letech setrvávání v soukromé sbírce ve Francii. Má se za to, že autorka obraz vytvořila pravděpodobně během svého pobytu v Neapoli v 30. letech 17. století. Na plátně je olejem zachycená postava Lukrécie, která se oddaně dívá do nebe těsně před tím, než si vrazí dýku do hrudi. Toto téma je u Gentileschi velmi populární a dodnes se nám od ní dochovalo několik variant tohoto starořímského námětu.  Aukční cena znovuobjeveného kusu byla odhadována na 600-800 tisíc euro. Konečná částka ale daleko překonala tu, která byla doposud za dílo této umělkyně zaplacena. Malba se prodala v aukčním domě Artcurial za 4,8 milionu euro. Tato vysoká částka dokazuje ohromný zájem nejen o díla Artemisie Gentileschi, ale také o italské umění 17. století obecně. Dokládá to i aukce z července roku 2018, kdy Londýnská National Gallery zaplatila 3,6 milionu Liber za autorčin autoportrét, na kterém se stylizovala do Kateřiny Alexandrijské. Jednou malbou se může chlubit i Moravská Galerie v Brně, která má ve svých sbírkách obraz s názvem Zuzana a starci z poloviny 17. století.

Peter Paul Rubens, Panna Marie s Ježíškem, sv, Alžbětou a sv. Janem Křtitelem, 1611-1614.

Dalším příkladem je znovunalezený obraz Petra Paula Rubense. Jedná se o malbu objevenou v soukromé sbírce v New Yorku, kterou od roku 1951 nikdo neviděl a která byla známá převážně z replik. Kompozice zachycuje Pannu Marii s Ježíškem, svatou Alžbětou a Janem Křtitelem a je datovaná do období mezi lety 1611-1614. Jedná se o hutnou malbu vystavěnou z vysokých vrstev barvy o rozměrech 121cm x 95 cm. Odhadovaná cena tohoto obrazu byla mezi 6 a 8 miliony dolarů. Nakonec byl obraz v lednu roku 2020 prodán za 7 milionů dolarů v aukčním domě Sotheby’s. Za tak relativně nízkou prodejní cenu může zřejmě Brexitová krize.

Andrea Mantegna, Caesarův triumf  v Alexandrii?, kresba perem a hnědým inkoustem na papíře, konec 15. století.

Posledním objevem, který bych zde ráda zmínila, je kresba z ruky Andrea Mantegni. Jedná se o kresbu spojovanou s pozdější prací na plátně s názvem Triumf Alexandrie datovanou do období mezi lety 1480-1506. Kresba je provedena perem a inkoustem s detailním prokreslením a propracováním. Fyzicky na tom kresba není nejlépe, vzhledem k jejímu stáří je ale stále relativně dobře zachovalá. Průzkumy odhalily množství úprav a změn, a tak je na této skice možno vysledovat autorův postup a změny, které udělal. Kresby tohoto autora jsou nesmírně vzácné a dochovalo se nám jich méně než 20, proto byla odhadovaná prodejní cena přímo astronomická. Skica se nakonec vydražila za 11 milionů amerických dolarů. V následujících letech by se měla stát součástí několika výstav a obletět takřka celý svět.

Andrea Mantegna, Triumf v Alexandrii, 1480-1506.

Snad tento krátký příspěvek obnoví naděje badatelů v to, že se nějaké ztracené dílo časem znovu objeví a že není třeba zoufat. Umělecké poklady se časem dostanou na umělecký trh, především z pozůstalostí nebo rozprodejem soukromých sbírek. Snad se tedy v budoucnu dočkáme dalších podobných šťastných shledání.

Zdroje

https://www.artandobject.com/news/artemisia-gentileschis-lost-lucretia-comes-auction

https://www.theartnewspaper.com/news/uk-buyer-bags-artemisia-gentileschi-painting-for-a-record-price-in-paris?fbclid=IwAR0NKMMVD-hDYincK3wGcmmkk2DOQz57udnL2FZWoscpytZ7-Tr-DHJXymk

https://www.theartnewspaper.com/news/new-artemisia-gentileschi-to-be-auctioned-in-paris

https://www.theartnewspaper.com/news/rediscovered-rubens

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/master-paintings-evening-sale/sir-peter-paul-rubens-the-virgin-and-christ-child

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/old-master-drawings/andrea-mantegna-the-triumph-of-alexandria?locale=en

https://www.theartnewspaper.com/news/sotheby-s-to-offer-newly-discovered-mantegna-drawing?fbclid=IwAR2WA1P2mSfClIdL78KjV5Kg1NwxNi1ymPop0-5NiSzHr80Lu7lBahaOMbQ
http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.M_246