Online výstava | On Being Present. Recovering Blackness in the Uffizi Galleries

V únoru letošního roku spustila florentská galerie Uffizi ve spolupráci s projektem Black History Month Florence online výstavu On Being Present.

Jejím cílem je poukázat na přítomnost Afričanů v raně novověkém umění, a to prostřednictvím uměleckých děl ze sbírek galerie. Zároveň její tvůrci věří, že výstava pomůže stimulovat jak odbornou, tak laickou veřejnost k reflexi, diskuzi a výzkumu na dané téma.

Výstava sestává z celkem 12 exponátů, konkrétně obrazů, které jsou opatřeny podrobnými popisy s odkazy na stěžejní publikace věnující se tomuto tématu. Diváci se tak mohou seznámit se způsobem vyobrazení černochů, ale také se dozvědět něco o jejich životě v raném novověku.

Jedním z příkladů může být portrét zpodobňující Benedetta Silvu, „exotické“ páže na dvoře Cosima III. Medicejského. Jako albín (takzvaný žlutý muž) byl Benedetto Silva, pocházející původně z Angoly, na medicejském dvoře oplývajícím extravagancí a zájmem o cokoli neobvyklého vysoce ceněn jako „lidská rarita“. Silvův portrét je pojat typizovaně, způsobem, jakým byli vyobrazováni jedinci, v tomto případě muži, s neevropským původem. Polonahý, s pruhovaným rouchem přehozeným přes jedno rameno, Silva třímá v ruce oštěp, na jehož konci je připevněno peří. Oštěp je opatřen nápisem „….moro bianco D’Angola di padre e di madre negri“, odrážející a podtrhující fascinaci založenou na neobvyklém fyzickém vzhledu portrétovaného. Silvův „exotický“ původ je potom zdůrazněn předměty i přírodou v pozadí: mořskou krajinou a různými ulitami a lasturami v levém dolním rohu obrazu.

Antonio Franchi, Portrét Benedetta Silvy, 1709-1710.

Pokud vás tedy zajímá korekce tradičních dějin umění a vyobrazení černochů v raně novověkém umění, nezbývá než doporučit návštěvu této výstavy, která je přístupná na webových stránkách galerie.

Zdroje: uffizi.it