Výstava | V lesku zlata, v záři barev

Umění podmalby na skle ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea

Až do 22. 11. 2020 můžete v Praze navštívit výstavu pořádanou k výročí založení Uměleckoprůmyslového muzea, která je zaměřená na obrazy malované na zadní stranu skla a prezentuje historický vývoj tohoto specifického média od pozdní antiky až po devatenácté století.

Z početné kolekce podmaleb na skle, kterou Uměleckoprůmyslové muzeum disponuje, byla pro tuto výstavu vybrána luxusní a vzácná díla, která se často stávala předmětem zájmu sběratelů z řad šlechticů, měšťanů, ale také církve. Řada z nich navíc v nedávné době prošla náročným restaurátorským procesem. K vidění jsou zde i díla zapůjčená například ze soukromých sbírek. Expozice nabízí také jedinečnou možnost srovnání vybraných podmaleb s jejich předlohami v podobě grafických listů.

Zdroje: 

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV. UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK UPM