Nová kniha | Od objevu k interpretaci: Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku

Minulý rok oslavil profesor Lubomír Slavíček významné životní jubileum. Jeho studenti Zuzana Macurová a Tomáš Valeš k této příležitosti sestavili poměrně netradiční sborník, rozdělený do tří sekcí odrážejících profesorovo hlavní vědecké zaměření, a to znalectví, interpretaci a sběratelství. Publikace dohromady čítá na třicet příspěvků od předních historiků umění, ať už českých či zahraničních, jejichž statě, pojednávající o raně novověkém umění, jsou dokladem aktuálních metodologických přístupů. (Obsah k nahlédnutí zde.)

Slavnostní představení knihy proběhlo 14. 9. na dvoře u knihovny Hanse Beltinga v přátelském kruhu některých autorů, příznivců umění raného novověku a samozřejmě příznivců a přátel pana profesora Slavíčka, k němuž pronesli několik vlídných slov jak editoři knihy, tak i vedoucí Semináře dějin umění Radka Nokkala Miltová.

Nutno ještě podotknout, že tento sborník je první vlaštovkou nové ediční řady Centra pro studium raného novověku pojmenované „Maturandum“. Název vychází z jednoho emblému Andrey Alciatiho (Emblematum liber, 1531) vyjadřujícího, že spěchat má člověk s mírou – ani moc pomalu, ani příliš rychle – což reprezentuje letící šíp, jejž zpomaluje na něm přichycená mušle. Vydání jubilejního sborníku budou dále následovat individuální i kolektivní monografie o umění a kultuře raného novověku.

Foto Jana Zapletalová, Books & Pipes