Aukce | Botticelliho mladík s nejasným významem i cenou

Aukční síň Sotheby’s pořádá letos v lednu tzv. týden mistrů, v rámci kterého zařadila do své aukce i významné dílo Sandra Botticelliho

V rámci „Týdne mistrů“  se bude v aukčním domě Sotheby’s  v celkem sedmi aukcích dražit řada uměleckých děl z 15.–19. století. Část z nich pochází ze dvou velkých soukromých sbírek, které shromáždili John O’Brien a Hester Diamond. K nejpozoruhodnějším dílům patří nevšední olejomalba Rembrandta Harmensz. van Rijn Abrahám s anděly (1646) nebo socha představující Podzim (1615-1618), původně určená pro  Villu Strozzi, jejímiž autory jsou Pietro a Gian Lorenzo Berniniovi. Za opravdový highlight výstavy je však považován Mladík s tondem od Sandra Boticcelliho.

Portrait of a young man holding a roundel

Sandro Botticelli, Portrét mladíka držícího tondo, 1444/5 – 1510

Malba, jež se naposledy objevila v dražbě roku 1982 v Christie’s, je jedním z významných děl Sandra Botticeliho a byla zahrnuta do mnoha výstav a publikací (blíže viz katalogové heslo). Aura tajemna okolo díla je vyvolána nejen jistými záhadami na samotném obraze, ale i nezveřejněným majitelem a vyvolávací cenou.

Jedná se o obraz z vrcholné tvorby umělce a zároveň také o pozdní dílo z období quattrocenta ve Florencii. Díky své nadčasovosti a živosti portrétovaného je ale vnímáno jakožto velmi moderní. Tvář mladíka skýtá množství výrazů (např. sebevědomí nebo intelektuální vznešenost) a jeho rysy jsou vyvažovány minimalistickým pozadím, které tvoří jednoduché geometrické tvary pečlivě vložené do sebe. To je narušeno dvěma prsty, jenž překračují hranici obrazu a vytvářejí zcela přesvědčivý trojrozměrný prostor.  V nich mladík drží tondo.

Sandro Botticelli, Portrét mladíka držícího tondo – detail, 1444/5 – 1510

Věcí, která přitahuje naši pozornost zřejmě nejvíc, je právě tondo, jež mladík drží v rukou a ukazuje divákovi. Jedná se o zasazení „starého umění“ do nově vzniklého portrétu. Za autora originálu je považován sienský umělec Bartolomeo Bulgarini (1337-1378), avšak totožnost světce není možné určit, jelikož chybí jakékoli atributy. Otázkou, která budí mezi historiky umění diskuzi, je, zda bylo toto tondo původně zamýšleno a je invencí autora, nebo nahradilo dřívější plastický dekor tzv. pastiglia, který se rozpadl. Originalita tonda a jeho význam ještě nebyly zcela vyřešeny, protože v jiném portrétu od Botticelliho nebo jeho současníků není takovýto prvek použit. Nejbližší analogií je portrét Muže s medailí (1475).

Sandro Botticelli: Podobizna muže s medailí Cosima Medicejského zv. Il Vecchio, asi 1474-75, tempera na desce, 57,5 x 44 cm, Gallerie degli Uffizi, Florencie

Sandro Botticelli, Portrét muže s medailí s podobiznou Cosima st. Medici, 1475

Portrét také prošel neinvazivním výzkumem, konkrétně infračerveným snímkováním a rentgenem. Zajímavé nálezy, které ukazují dílčí autorské změny v průběhu malby nebo také podkresbu, si můžete prohlédnout v krátkém videu.

Obraz jde do aukce spolu s množstvím zajímavých děl ve čtvrtek 28. ledna v 16 hodin. Budete aukci sledovat? Máte vyhlédnuté nějaké zajímavé dílo do své (možná spíše vytoužené) sbírky?

Zdroj + foto: sothebys.com