„A riveder le stelle“ | Výstava kreseb k Danteho Božské komedii

U příležitosti oslav 700 let od úmrtí slavného italského básníka Danta Alighieriho (1265–1321) letos galerie Uffizi uspořádala virtuální výstavu kreseb inspirovaných jeho Božskou komedií. Kresby jsou dílem malíře Federica Zuccariho a veřejnosti byly vystaveny dosud pouze dvakrát, avšak nikdy v plném rozsahu.

Federico Zuccari, Inferno. I disegni

Božská komedie, představující nám Dantovo pojetí Pekla, Očistce a Ráje, se stala zdrojem inspirace nespočtu umělců napříč obdobími (od Sandra Botticelliho až po Williama Blakea). Jedním z nich byl také Federico Zuccari (1539–1609), který během svého pobytu ve Španělsku v letech 1586–1588 vytvořil 88 ilustrací tohoto literárního díla. Část z nich byla vystavena v roce 1865 ve Florencii, kde se Dante narodil, a pak znovu až roku 1993 v italském městě Torre de‘ Passeri (region Abruzzo). Nyní je to však vůbec poprvé, co lze spatřit celý cyklus kreseb pohromadě, ačkoliv „jen“ virtuálně, resp. právě díky tomu. Umělecká díla na papíře totiž na světle degradují, a musejí být proto uchovávána na zatemněném místě s vhodnou regulací teploty a vlhkosti. Konkrétně Zuccariho kresby mohou být ze svého stálého prostředí vyňaty asi jen jednou za pět let, v závislosti na délce vystavení.

Federico Zuccari, Purgatorio, Canto XXIV

Virtuální výstava nese název A riveder le stelle (znovu spatřit hvězdy), což odkazuje na poslední verš Inferna, který v českém překladu Vladimíra Mikeše zní: „Podzemní slojí stoupají básníci k očistci: konečně znovu spatří hvězdy.“ Výstava zahrnuje 88 výjevů, z nichž 28 znázorňuje peklo (Inferno), 49 očistec (Purgatorio) a 11 ráj (Paradiso). Další část výstavy pak prezentuje výtvarná díla vztahující se k Dantovi a k jeho Božské komedii. Každá Zuccariho kresba původně tvořila součást jednoho svazku, v němž byla umístěna vždy naproti textu, který ilustrovala. Stejně tak i výstava doplňuje každou kresbu příslušnými verši, a navíc také Zuccariho vlastními poznámkami, jež psal na zadní stranu ilustrací, a odborným komentářem kurátorky. Tyto texty jsou zatím dostupné pouze v italské verzi, ovšem připravuje se i jejich anglický překlad.

Federico Zuccari, Paradiso, Canti XXII-XXIII (Ottavo cielo delle Stelle Fisse)

Zatímco náměty zachycující Inferno autor ztvárňoval zejména tužkou v kombinaci s rudkou, u nejpočetnější tematické části – Purgatorio – zaznamenáváme změnu média, a tedy přechod k perokresbě a lavírování. Tato změna souvisí právě s očistcem, který představuje přechodný stav, v němž jsou duše i po smrti stále schopné změn a vývoje. Mezi prezentovanými díly je např. i Zuccariho Lucifer, zobrazený jako monstrum se třemi tvářemi – Jidáše, který zradil Ježíše Krista, a Bruta a Cassia, zrádců Julia Caesara. Události oslavující Danta Alighieriho a jeho dílo se budou konat napříč Itálií po celý rok.

Federico Zuccari, Inferno, Canti XXXII-XXXIV (Lucifero)

Zdroje: Artnet, Smithsonian, Uffizi

Dante Alighieri – Vladimír Mikeš, Božská komedie, Praha 2009.