Studium na SDU | Nabídka předmětů o raně novověkém umění a architektuře

Kdybyste nevěděli, co si ještě zapsat, tady jsou předměty podzimního semestru 2023, které vyučují členové Centra pro studium raného novověku, nebo s raným novověkem souvisí.