Orazio a Artemisia Gentileschi | Malířské déjà vu

Díla toskánského malíře Orazia Gentileschiho mohou v divákovi zanechat mnoho dojmů a pocitů, jedním z nich může být i Déjà vu. Pocit něčeho již viděného není v tomto případě pouze psychologický jev, ale skutečně viditelná realita. Postavy na Gentileschiho obrazech jsou totiž často vytvářené ze stále stejných modelů figur, ze kterých malíř dokázal komponovat mnoho nových námětů.

Jedním z děl, jež přispělo k pochopení způsobu Gentileschiho tvorby a metody jeho práce s opakovanými figurami, byl obraz Danaé. Jedná se o dílo, které bylo v roce 1971 převezeno z anglické soukromé sbírky do clevelandského muzea umění a bylo prezentováno na výstavě o Caravaggiových následovnících. Malba byla považována za jedinečnou, nicméně po několika letech byla nalezena další verze téhož námětu. Ta byla následně klasifikována jako první vytvořená, zatímco zmiňovaná Danaé z Clevelandu byla označena za umělcovu vynikající kopii. Continue reading

Tip | Výběr databází grafických tisků

Při studiu raného novověku se řada historiků umění obrací na dobové grafické tisky. Mohou poskytnout mnoho užitečných informací a bývají předlohami například pro výzdoby zámeckých interiérů či finálních maleb. Kde ale tyto staré grafiky hledat?

Vyhledávání většího množství grafických tisků není nejlehčím úkolem, jelikož neexistuje jediná souhrnná databáze, která by obsahovala grafiky ze všech existujících sbírek. Je ale možné vyhledat odkazy s online přístupem k některým digitalizovaným sbírkám. Continue reading