Fotoreport | Znojmo

EXKURZE DO ZNOJMA | 28. 5. 2018

V rámci předmětu Mecenát raného novověku – Baroko jsme se vypravili na první ze dvou exkurzí, a to do Znojma. Naši výpravu doplnil i odborník na znojemské baroko, Tomáš Valeš. Jednotlivé památky jsme si vzájemně představili svými referáty in situ. Nejprve jsme začali na dolním náměstí vyslechli historii města a sochařství, poté jsme si prohlédli městské paláce a pokračovali směrem k farnímu kostelu sv. Mikuláše. Jeho dominantním prvkem je zlacená kazatelna v podobě glóbu od Josefa Winterhaldera st.

Farní kostel

Kazatelna od Josefa Winterhaldera st.

Následně jsme se přesunuli okolo rotundy sv. Kateřiny, ke které vede krásné značení v dlažbě, do sálu znojemského zámku. Autorem nástěnných maleb je Jan Michael Fissé, na jeh tvorbu jsme ve Znojmě narazili i na dalších místech (např. v  jezuitském kostele sv. Michala).

Směrovka k rotundě sv. Kateřiny

Jan M. Fissé – klenba sálu znojemského zámku

Po obědě jsme navštívili památky spojené s řádovým prostředím – kostel Nalezení sv. Kříže, kde nás ochotný pan kostelník vzal i do sakristií a na kruchtu, a kostel sv. Michala.

Pohled z kruchty do lodi kostela sv. Kříže

Exkurzi jsme zakončili v kostele sv. Hypolita na Hradišti, ve kterém zrovna probíhaly restaurátorské práce, tudíž nebylo možné vidět nástěnné malby od Franze Antona Maulbertsche, ale obrazy od Josefa Winterhaldera ml. ano.

Kostel sv. Hypolita

 

Fotografie: Tereza Říhová