Fotoreport | Mikulov

EXKURZE DO MiKULOVA | 2. 6. 2018

Druhou exkurzi s předmětem Mecenát raného novověku – Baroko, pod vedením Zuzany Macurové a za doprovodu Zdeňky Míchalové, jsme podnikli do Mikulova. 

Poznávání barokního Mikulova jsme zahájili v piaristickém kostle sv. Jana Křtitele, o kterém jste se mohli dozvědět více z květnového Díla měsíce.  Fresky od Franze Antona Maulbertsche jsme měli téměř na dosah ruky, jelikož jsme měli možnost si je prohlédnout z kruchty.

Kostel sv. Jana Křtitele

Pokračovali jsme na náměstí, kde jsme si představili Svatotrojiční sloup spolu s kašnou se sochou Pomony a barokními domy. Naší další zastávkou byl kostel sv. Václava s nádhernou štukovou výzdobou.

Kostel sv. Václava

Od kostela jsme se vypravili na mikulovský zámek, kde jsme si vyslechli historii rodu Dietrichsteinů, kteří výrazně ovlivnili vzhled a význam celého Mikulova. Ze zámekých zahrad je výhled na celé město, ale i na Svatý kopeček, který byl naší poslední zastávkou. Po cestě k němu jsme se zastavili u Dietrichsteinské hrobky a pokračovali křížovou cestou až ke kapli Božího hrobu.

Zámek

Pohled na Mikulov ze Svatého kopečku

Exkurzi a celý předmět jsme zakončili v kapli sv. Šebestiána.

Kaple sv. Šebestiána

 

Fotografie: Tereza Říhová