Zajímavosti z oboru | Early Netherlandish Painting online

Digitální knihovna Catalogue Rouge před nedávnem zpřístupnila čtrnáct svazků slavné a přelomové studie Maxe J. Friedländera – Early Netherlandish Painting.

Tento významný historik umění žil mezi lety 1867 a 1958 a působil převážně v Berlíně, kde se věnoval kurátorství, studiu uměleckých sbírek a znalectví. Působil také jako ředitel Kaiser-Friedrich-Museum (dnes Bode-Museum), kde se začala rodit jeho vášeň pro nizozemské umění. Rozsáhlý soubor jeho studií věnující se právě nizozemským autorům, od rodiny van Eyck až po Pietra Brueghela, začal vznikat už roku 1924, kdy byl publikován první díl. Postupně se pak cyklus rozšiřoval až do roku 1937. Max J. Friedländer se v něm soustředil primárně na životy a biografické údaje vybraných autorů, současně se ale i pokusil vysvětlit a popsat jejich osobitý styl a techniku, v níž tvořili. Celý soubor včetně dodatků je nyní přístupný zdarma po jednoduché registraci na https://cataloguerouge.com/ .

Digitalizovaná verze katalogu vychází z projektu:http://xv.kikirpa.be/books-downloads/friedlaender/, který formou online databáze zpřístupňuje celou řadu dalších materiálů k této problematice. Svazky na Catalogue Rouge obsahují ještě soupis obrazů z National Gallery of Art ve Washingtonu.