Zajímavosti z oboru | CODART Canon: Sto nejvýznamnějších děl nizozemského umění

V průběhu prosince 2019 uveřejnila organizace CODART (Curators of Dutch and Flemish Art) kánon (the CODART Canon) zahrnující sto děl nizozemských a vlámských umělců vzniklých v období od poloviny 14. do poloviny 18. století.

Kromě představení šíře této oblasti dějin umění spočívá cíl tohoto kánonu také v rozpoutání diskuse o kurátorství a umění jako takovém.

První výběr uskutečnila během roku 2019 speciální osmičlenná komise CODART na základě řady kritérií: díla musí mít vysokou estetickou hodnotu, být nějakým způsobem zásadní pro dějiny umění a zároveň smí kánon obsahovat nanejvýš dvě díla stejného umělce v určitém médiu. Dále bylo rozhodnuto o množství děl, kterými budou zastoupeny jednotlivé umělecké disciplíny: malbě bylo přiděleno šedesát míst ze sta, zatímco kresbě, sochařství, grafice a užitému umění po deseti.

Poté, co byla zveřejněna první verze kánonu, bylo mezi 15. říjnem a 5. listopadem uspořádáno hlasování, kterého se zúčastnili členové CODART. Výsledky byly představeny 18. listopadu na veřejném sympoziu a do kánonu byl na jejich základě přidán Rembrandtův obraz Noční hlídka. Poslední fází výběru představovalo hlasování veřejnosti, které probíhalo od 18. listopadu do 8. prosince a během kterého se některé instituce snažily povzbudit veřejnost k hlasování pro určitá díla, například Vermeer Centrum Delft takto docílilo doplnění kánonu o obraz Pohled na Delft. Po 8. prosinci proběhlo porovnání hlasů veřejnosti s původním výběrem, na základě čehož došlo k posledním úpravám. Poté byl kánon opětovně zveřejněn, tentokrát již v definitivní podobě.

V blízké budoucnosti organizace CODART plánuje předat veřejnosti více informací týkajících se děl zahrnutých v kánonu, které chce v průběhu roku 2020 publikovat na svých webových stránkách, a případně je doplnit také videem. Mezi další plány patří vydání kánonu také v knižní podobě.

Willem van Haecht, Obrazová galerie Cornelia van der Geest,1628, Rubens House Museum, Antverpy