Výstava | „Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“

Vydejte se do liberce

Loňský rok byl v objektech Národního památkového ústavu věnován rodům Gallasů a Clam-Gallasů, které jsou spjaty nejenom s významnými paláci například v Praze nebo ve Vídni, ale také s uměním a sběratelstvím. Jejich členové stáli u zrodu Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea v Čechách, Pražské konzervatoře a dalších důležitých institucí.

Těmto rodům věnovaný rok byl završen výstavou „Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách“ v Oblastní galerii Liberec zahájené 13. prosince 2019. Na výstavě se můžete setkat s různými aspekty života (soukromý život, politika, kultura) jednotlivých příslušníků rodu, především s osobou Jana Václava z Gallasu, slavného císařského diplomata. Na prohlédnutí rodových portrétů, předmětů denní potřeby nebo třeba nábytku z jednotlivých zámků máte však již jen necelé dva týdny, jelikož výstava končí 1. března.

Více informací zde

800x800-SEDY.jpg

Foto: ogl.cz