Vermeer | Dlouho zapomenutý Amorek

Co se dlouhá desetiletí skrývalo v pozadí za Dívkou čtoucí si dopis?

Jeden z neznámějších obrazů slavného malíře Johannese Vermeera (1632–1675), Dívka čtoucí dopis (1657), skrýval po celá staletí nečekaný objev.

Nedávná laboratorní analýza malířského díla odhalila postavu Amorka, který je vyobrazen jako visící obraz na zdi za dívkou stojící u okna. Jedná se tedy o „obraz v obrazu“. Ten byl skryt za vrstvou přemalby, jež byla vytvořena několik desetiletí po smrti umělce. Předpokládá se, že na začátku 18. století. Dříve byl tento fakt znám z rentgenového zkoumání, nicméně se předpokládalo, že andělíčka vyretušoval sám umělec. Z důvodu nových poznatků analýzy bylo v Gemäldegalerie v Drážďanech rozhodnuto o znovuvzkříšení obrazu za dívkou.

Dívka čtoucí dopis (1657)

Dívka čtoucí dopis (1657) – aktuální stav

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejná malba amora se ve Vermeerově díle nachází i na obrazech Stojící dáma u spinetu (1673/5), nyní v Národní galerii v Londýně a na pozadí malby Přerušená hodina hudby (1658/59) v New Yorku. S velkou pravděpodobností se jednalo o skutečný obraz, který umělec vlastnil, mohlo se jednat o dílo umělce Cesareho de Everdingena (1616-1678). Dochovaný soupis pozůstalosti z roku 1676 obsahuje právě takovou zmínku o Amorovi. Vermeer často ve svém malířském díle vyobrazoval nejrůznější mapy, tapisérie a obrazy, které měly divákovi poskytnout doplňující informace, či sloužily jako vodítko k dokreslení obsahu celé scény.

Stojící dáma u spinetu (1673/5)

Přerušená hodina hudby (1658/59)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dívce čtoucí dopis by se tak mohlo jednat o milostnou tématiku. Předobraz Amorka nejspíše vychází z knihy emblémů Otty van Veena (1556-1629), který je doprovázen nápisem, že každý milenec  by měl milovat jen jednoho člověka. Tato skutečnost nám tedy naznačí mnohé o obsahu dívčina dopisu.

 

Zdroje | Essential Vermeer| Wikipedia | The Art Newspaper