Blog | Ztracená sbírka Karla I.

ROYAL COLLECTION TRUST PŘEDSTAVUJE NA SVÝCH STRÁNKÁCH VIRTUÁLNÍ PREZENTACI UMĚLECKÝCH SBÍREK KARLA I. STUARTA.

Karel I. Stuart byl král Anglie, Skotska a Irska, kde vládl od roku 1625 až do své popravy 30. ledna 1649.  V roce 1623 se vydal na cestu do Madridu, kde měl být domluven jeho sňatek se španělskou infantkou. Vyjednávání byla nakonec neúspěšná, a tak se Karel vrátil do Anglie bez nevěsty, zato však plný inspirace a okouzlení ze španělských sbírek starých mistrů i současných umělců. V Madridu poznal jakou sílu a moc může mít umění pro panovníka.

Tizian, Tarquin a Lukrécie, 1570

Do Anglie se vrátil s díly Tiziana, Coreggia a Giambologni. Mezi jeho nejvýznamnější akvizice ze Španělska patří Rafaelovy návrhy tapisérií pro papeže Lva X., které měly zdobit Sixtinskou kapli. Karel I. se stal vášnivým sběratelem umění. Během svého života se mu podařilo shromáždit jednu z nejpůsobivějších sbírek umění v celé historii. Byl prvním britským sběratelem Rembrandta, jeho kolekce obsahovala díla nejvýznamnějších mistrů. Osobní portréty Karla I. vytvářeli Diego Velázquez i Gian Lorenzo Bernini, jako svého dvorního malíře zaměstnal Anthonise van Dycka.

Anna Dánská, 1616-1619

Na konci občanské války byl Karel I. roku 1649 popraven a jeho sbírka, čítající kolem 1 500 obrazů a zhruba 500 sochařských děl, rozprodána po celé Evropě. Jeho syn Karel II. se po obnově monarchie v roce 1660 snažil sbírku obnovit. Velká část cenných předmětů však byla již dávno mimo dosah a v cizím vlastnictví.

Projekt The Lost Collection of Charles I si klade za cíl vysledovat co nejvíce děl ze sbírky Karla I. a následně jej zpřístupnit a vizuálně si znovu představit umístění obrazů v paláci Whitehall.

Značka Karla I. „CR“, na zadní straně portrétu jeho matky Anny Dánské

,,Online sbírka“ umožňuje návštěvníkům vysledovat díla ze sbírky Karla I. mezi soupisy pořízenými během jeho vlády a po ní až do dnešní doby, a pokud je to možné, identifikovat současné vlastníky těchto děl, ať už veřejné nebo soukromé.

Webové stránky nám tak umožňují nahlédnout do dob Karla I. Stuarta. Z původního rozsahu sbírky se podařilo zpětně dohledat a sestavit asi třetinu děl ve spolupráci z více než 60 veřejnými i soukromými sbírkami. V současnosti jsou ztracená umělecká díla ozdobou světových galerií, obrazy z Karlových sbírek můžeme vidět v pařížském Louvre, Madridském Museo Nacional del Prado i vídeňském Kunsthistorisches Museum. Web obsahuje nejen tradiční online databázi s inventáři, ale zároveň i 3D vizualizaci, která ukazuje, jak mohla tato velkolepá sbírka vypadat na zdech Whitehall Palace.

Na stránkách https://lostcollection.rct.uk/ se tak kolekce Karla I. po téměř 400 letech vrací do své původní podoby, i když pouze ve virtuální formě.