Zajímavost | Digitalizace osobního archivu Antonia Canovy

Přestože sám sebe označoval za „omo senza lettere“,¹ zanechal po sobě italský sochař Antonio Canova (1757–1822) úctyhodný počet písemností. Veřejná knihovna v Bassanu del Grappa, kde se nyní osobní archiv tohoto umělce nachází, nyní plánuje veškerý jeho obsah postupně digitalizovat.

Na současné místo svého uložení se archiv dostal mezi lety 1852 a 1857, kdy jej knihovně daroval Giovanni Battista Sartori, nevlastní bratr sochaře. Mezi písemnostmi se nachází korespondence (celkem 6 658 dopisů), alba s kresbami, deníky a různé jiné osobní záznamy, například cestovní deníky z let 1779–1780, účetní knihy z let 1783–1788, sešit na procvičování angličtiny, poznámky z cest po Anglii z roku 1815 a závěti z let 1802, 1805, 1809 a 1815.

Ambiciózní projekt připravovaný při příležitosti blížících se oslav 200. výročí od úmrtí umělce (v roce 2022) odstartuje v roce 2021. Mimo samotnou digitalizaci si projekt klade za cíl vytvořit k dokumentům také soubory metadat a následně je publikovat online, a tím tedy vytvořit jakýsi digitální archiv volně přístupný případným zájemcům z řad badatelů i širší veřejnosti.

¹ V doslovném překladu muž bez písmen. Toto slovní spojení by se dalo přeložit jako „nekultivovaný člověk“. Odkazuje na absenci studia klasických jazyků, jako je latina nebo řečtina. Stejnými slovy se o sobě vyjádřil například také Leonardo da Vinci (1452–1519).

Zdroj