Týden humanitních věd 2020

V těchto dnech probíhá na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity tradiční Týden humanitních věd, tentokrát s příznačným podtitulem „Humanitní vědy, krize a pandemie“.

V programu Týdne naleznete také dvě krátké tematické přednášky našich kolegyň Veroniky Řezníčkové a Adély Šenkové o vzdělávání dětí v časech osvícenství a o tématu smrti a umírání v grafických vyobrazeních žánru „memento mori“.

Obě videa můžete zhlédnout v premiéře ve čtvrtek 19. listopadu 2020 v 10:00 a 10:15 na našem Youtube kanálu.


Veronika Řezníčková: Výuka dětí v tvorbě Jeana S. Chardina | premiéra 19.11. v 10:00


Adéla Šenková: Memento mori. Zobrazování smrti na grafických listech raného novověku | premiéra 19.11. v 10:15