Zajímavost | Mona Lisa aneb je možné na ní objevit ještě něco nového?

nově objevené spolvero na moně lise naznačuje, že malba nevznikala prvotně na desce, jak se doposud předpokládalo.

Technika spolvero spočívá v přenesení přípravné kresby na podložku. Pod karton, kde byla originální kresba, ​​se vložil list papíru, to celé se položilo na měkkou podložku a poté se jehlou vytvořily dírky skrz obě vrstvy v hlavních konturách budoucí malby. Takto perforovaný list se následně položil na připravenou dřevěnou desku a pomocí látkového váčku naplněného sazemi se na něj přenesla kresba ve formě teček v hlavních liniích. Nespornou výhodou této techniky je nejen rychlé přenesení přípravné kresby, ale i možnost vytvářet další dílenské kopie uměleckého díla. Spolvero se v době renesance hojně využívalo,  setkat se s ním můžeme i u dalších obrazů Leonarda da Vinci, jako je například Dáma s hranostajem.

Praktická ukázka techniky spolvero (v angličtině pouncing)

La Gioconda byla snímkována multispektrální kamerou ve třinácti různých vlnových délkách: v deseti ve viditelném spektru a ve třech v blízkém infračerveném. Poté byla použita metoda multispektrálního zpracování obrazu LAM ( Layer Amplification Method ), díky níž vzniklo 1 560 snímků, které byly postupně analyzovány.

Detail objevených kontur spolvera

Na složených rukou si můžeme povšimnout důsledného dodržení linie spolvera. Oproti tomu na čele linie spolveru neodpovídá, což znamená, že v původním projektu byla tvář Mony Lisy orientována více doprava. Jeden ze snímků také poukázal na detail umístěný mírně napravo od hlavy, a to na kresbu připomínající hlavičku jehly do vlasů, možnou součást původního návrhu, která však byla umělcem později odstraněna.

I obrazy, které nám mohou připadat důvěrně známé a zdánlivě nás již nemohou ničím překvapit, jsou revidovány a znovuobjevovány. Jedním příkladem za všechny by mohl být obraz Dívka čtoucí dopis od Johannese Vermeera, o kterém jsme psali dříve zde.

Johannes Vermeer, Dívka čtoucí dopis (1657)

Zdroj a foto: lejournal.cnrs.fr

Pascal Cotte – Lionel Simonot, Mona Lisa’s spolvero revealed, Journal of Cultural Heritage XLV, 2020, s. 1–9.