Dějiny architektury jako příběh lidí

16. srpna 2022 zemřel Historik architektury Mark Girouard 

Zpráva o úmrtí historika architektury Marka Girouarda (1931–2022) zasáhla v polovině srpna nejen příznivce starobylých panských sídel a jejich osudů. Girouard nejprve několik let působil v časopise Country Life, později zastával post Slade Professor of Fine Art na univerzitě v Oxfordu (1975/76) a následně se stal členem Society of Antiquaries of London (1987). Mezi jeho trochu pozapomenuté aktivity patří také neúnavný boj za zachování původní zástavby v londýnské čtvrti Spitalfields na konci sedmdesátých let 20. století, a to včetně formy občanského protestu, kdy doslova okupoval jednotlivé budovy – viz fotografii. Současně se stal zakladatelem a předsedou The Spitalfields Historic Buildings Trust.

V obecnou známost však vešel především jako autor celé řady knih věnovaných anglickým venkovským sídlům. Ve svém přístupu se totiž nespokojil jen s analýzou forem a dekoru jednotlivých budov, ale jednotlivé stavby a všechny jejich části – včetně těch mnohdy opomíjených (kuchyně, pokoje zaměstnanců atd.) – umě propojoval s lidským faktorem. Vznikly tak čtivé a poutavé studie, které lze považovat za průlom v uvažování o architektuře, její funkci a každodenním využívání, zosobněné v dosud nepřekonané knize Life in the English Country House: A Social and Architectural History (1978). V anglosaském světě představuje studium servisních částí aristokratických sídel, stejně jako každodenního života v nich, stabilní součást vědeckého diskurzu, který se promítá rovněž do samotné prezentace jednotlivých památek jejich návštěvníkům. Je pozoruhodné, že takovéto uvažování o jednotlivých stavbách není standardem ve středoevropských dějinách umění, ani památkové péči, i když i zde se začíná tato situace pozvolna měnit. V našem prostředí tak mají Girouardovy studie o to větší aktuálnost a platnost a lze jen doufat, že naleznou patřičnou odezvu i u budoucích generací historiček a historiků umění.

Z jeho hlavních titulů vybíráme:

The Victorian Country House (1971)*

Victorian Pubs (1975)

Sweetness and Light: The „Queen Anne“ Movement, 1860–1900 (1977)

Life in the English Country House: A Social and Architectural History (1978)*

Cities and People: A Social and Architectural History (1985)

A Country House Companion (1987)*

The English Town: A History of Urban Life (1990)

Town and Country (1992)

Life in the French Country House (2000)*

* označené a tučně vypsané tituly najdete v knihovně Semináře dějin umění či v Ústřední knihovně FF MU