R’n’B | Smysly

Program přednášek R’n’B na jaro 2024

Jarní přednáškový cyklus Centra pro studium raného novověku bude zasvěcen smyslovým prožitkům napříč stoletími i oblastmi umělecké tvorby. Těšit se můžete například na téma dotyku v renesanční teorii umění, na emoce v raně novověké hudbě či na zátiší a klam oka. Pozvání na speciální přednášku zahraničního hosta pak přijal profesor Giuseppe Capriotti, významný badatel zabývající se řeckou mytologií v umění a zejména tématem osudovosti v Ovidiových Proměnách.

Pozor, oproti minulému semestru budou jarní přednášky probíhat v Knihovně Hanse Beltinga, a to od 18:30! Všichni jste srdečně zváni.