R’n’B Smysly | Dotyk poznania, alebo videnie pravdy?

Srdečně vás zveme na úvodní přednášku jarního cyklu R’n’B, v rámci níž nám doktorandka Semináře dějin umění Iveta Neuschlová přiblíží roli dotyku v teorii umění raného novověku. Těšit se můžete na téma soupeření uměleckých médií, propojení vědy, umění a filozofie či na vnímání slepoty.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 20. března v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu.