Zajímavost | Výzkum Raffaelových kartonů on-line

Pod záštitou Victoria and Albert Museum (V&A) proběhl výzkum Raffaelových kartonů k tapiseriím pro Sixtinskou kapli, jehož výsledky, detailně odhalující jednotlivé vrstvy, jsou nyní interaktivně prezentovány na webu muzea.

Vytvořením tapiserií pověřil papež Lev X. Raffaela krátce po svém zvolení roku 1513, tedy v době, kdy tento umělec dokončil výzdobu dvou stanzí Vatikánského paláce v Římě a kdy byl na vrcholu své kariéry. Podle Raffaelových kartonů, zachycujících scény ze života sv. Petra a Pavla, zakladatelů křesťanské církve, pak výsledné tapiserie utkala bruselská dílna Pietera van Aelsta. Z původních deseti Raffaelových návrhů se jich dochovalo pouze sedm, přičemž všechny se dnes nachází ve V&A. Čtyři kartony zobrazují život sv. Petra: Zázračný rybolov, Kristus povolávající sv. Petra, Uzdravení chromého a Smrt Ananiáše. Ze zbylých šesti kartonů vztahujících se k životu a skutkům sv. Pavla se dochovaly tři: Oslepení Elymase, Obětování v Lystře a Pavlovo kázání v Athénách.

Raffael Santi, Zázračný rybolov, kolem 1515-1516

Tapiseriím obyčejně předcházel kresebný návrh na papíře v životní velikosti, tzv. karton (z italského cartone, což označuje velký papír). Raffael nejprve udělal několik malých přípravných kreseb, jež pak doplnil jejich zrcadlově převráceným protějškem, aby si ověřil kompozici ve výsledné podobě. Musel totiž počítat s tím, že tkalcovský stav s vodorovně upevněnou osnovou jeho návrh překlopí, podobně jako je tomu například u grafických technik. Jelikož v období renesance nebylo možné vyrobit list papíru o takových rozměrech, jaké Raffael požadoval, museli jeho asistenti slepit dohromady téměř 200 listů, na nichž pak byla provedena podkresba uhlem a temperová malba. Ke každému kartonu pak vznikla kopie pomocí jehlicovitého nástroje, kterým se podél obrysů kresby provedly vpichy, jež se následně spojily. V 17. století byly kartony dodatečně připevněny na plátno.

Sken kartonu Krista povolávajícího sv. Petra, rozmístění jednotlivých listů papíru

V&A muzeum letos na svých stránkách zveřejnilo snímky kartonů (fotografie ve vysokém rozlišení, infračervené snímky a 3D skeny), které ukazují podkresbu, barevnou vrstvu a strukturu povrchu malby (nástroji Mirador lze také všechny tři vrstvy prolínat). Kromě pentimentů jsou na nich zřejmé například i zmiňované vpichy podél kontur. Zveřejněný výzkum představuje historii celého cyklu kartonů včetně aspektů jejich technického provedení. Jednotlivé snímky jsou doplněny jak textem vysvětlující daný námět, tak i interaktivními body, které nám přibližují vybrané motivy, případně analogie a inspirace autora. Na některých snímcích je dokonce zřejmý i původní vodoznak papíru.

Zdroje:

ArtReview, V&A