Podporujeme Ukrajinu

V současné tíživé situaci, kdy Ukrajina čelí vojenské invazi armád Ruské federace vyjadřuje Centrum pro studium raného novověku podporu ukrajinským občanům i vojákům. Jako výraz této podpory můžeme použít jen zbraně nám vlastní, a proto zveřejňujeme jinak on-line nedostupný článek Tomáše Valeše a Zuzany Macurové věnovaný umělecké sbírce uložené v Stefanykově národní vědecké knihovně ve Lvově.

Tomáš Valeš – Zuzana Macurová, Poznámky ke sbírce staré kresby Karla Kühnla (1812-1871) ve Lvově a Vratislavi, Opuscula Histriae Artium 69, č. 2, 2020, s. 160-169.